Testy penetracyjne sieci WiFi

Testy penetracyjne sieci WiFi przeprowadzone są w następujących etapach:

  • Identyfikacja punktów dostępowych sieci bezprzewodowych 802.11 poprzez pasywny nasłuch na odpowiednich częstotliwościach sieci. W przypadku identyfikacji aktywnej sieci bezprzewodowej przeprowadzanie prób lokalizacji urządzeń dostępowych na podstawie siły sygnału emitowanego przez urządzenia
  • Identyfikacja metod szyfrowania i uwierzytelniania wykorzystywanych przez wszystkie zidentyfikowane sieci bezprzewodowe, potencjalnie funkcjonujące w Państwa lokalizacjach.
  • Identyfikacja autoryzowanych i nieautoryzowanych punktów dostępowych w sieci (na podstawie informacji przekazanych przez Państwa pracowników)
  • Próby przełamania zabezpieczeń autoryzowanych sieci bezprzewodowych
  • Próby uruchomienia nieautoryzowanego punktu dostępowego (access-point) w celu wyłudzenia danych uwierzytelniających użytkowników korzystających ze standardowej stacji roboczej pracownika
  • Próby przeprowadzenia ataków typu odmowa usługi, poprzez wysyłanie pakietów typu deauthenticate do urządzeń korzystających z Państwa sieci bezprzewodowej