System Zarządzania Ochroną Danych Osobowych – ISO 27701

Korzyści z wdrożenia systemu:

  • Wprowadzenie zasad zabezpieczenia informacji dotyczących zarządzania prywatnością
  • Wdrożenie wytycznych dla danych osobowych aby wspierać procesy zgodnie z wymaganiami dla prywatności
  • Zwiększenie poziomu zaufania wobec przetwarzania danych osobowych
  • Obsługa zgodności z przepisami dotyczących prywatności
  • Zaufanie wobec zarządzania danymi osobowymi
  • Przejrzystość dla zainteresowanych stron