System Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301

Korzyści z wdrożenia systemu:

  • Pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firmy
  • Zarządzanie ryzykiem i wpływem ryzyka na biznes
  • Ogranicza negatywne skutki wystąpienia zakłóceń
  • Identyfikuje i zarządza zagrożeniami w firmie
  • Minimalizuje wpływ incydentów
  • Pomaga podejmować decyzje krytyczne w sytuacjach kryzysowych
  • Minimalizuje czasy przestojów podczas incydentów i skraca czas przywrócenia do pełnego funkcjonowania
  • Podnosi odporność firmy na sytuacje kryzysowe