System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001

Korzyści z wdrożenia systemu:

  • Ochrona danych i poufnych informacji
  • Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem – minimalizacja ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji
  • Wzrost wiarygodności firmy (na rynku polskim i międzynarodowym)
  • Bezpieczeństwo informacji w firmie
  • Zgodność działań z przepisami, zwiększenie wiarygodności firmy
  • Minimalizacja popełnienia błędu w obszarze bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie incydentami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa informacji
  • Świadomość kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Podniesienie poziomu jakości ochrony aktywów informacyjnych