Przedstawiamy ofertę, skierowaną do Najwyższego Kierownictwa, managerów oraz administratorów bezpieczeństwa informacji Firm, w zakresie profesjonalnego przygotowania do stosowania od 25 maja 2018 Rozporządzenia 2016/679, czyli Unijnego Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (potocznie nazywanego RODO).

RODO to zupełnie nowe spojrzenie na dane osobowe, którymi operuje firma. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych i zabezpieczenie ich od kradzieży czy też wycieków, przy czym novum polega na tym, że nie zostały wskazane obowiązkowe reguły. Firma musi dokonać kompleksowej analizy ryzyka i na jej podstawie, zastosować adekwatne i optymalne środki ochrony praw osób, których dane osobowe przetwarza.

Co wprowadza RODO?

 • Kary Finansowe – 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku, w przypadku nie podjęcia działań ochrony danych osobowych lub braku ich skuteczności; 10 000 000 EUR w przypadku mniejszej wagi lub 2 % obrotu.
 • Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w oparciu o analizę ryzyka oraz regularne testy zabezpieczeń.
 • Nowe obowiązki przy posługiwaniu się danymi – podstawowy obowiązek dotyczy monitorowania danych osobowych w firmie; Rozporządzenie wprowadza także możliwość żądanie bycia “zapomnianym”.
 • Konieczność zwiększenia świadomości wszystkich Pracowników.
 •  


Pomożemy przygotować się Twojej Firmie do stosowania RODO

Razem z Tobą wykonamy kilka istotnych operacji, mających na celu w pierwszej kolejności ustalenie, jakimi danymi osobowymi operuje Twoja firma, kto ma do nich dostęp, a także – w którym momencie mogą zostać one narażone na przechwycenie.

Nasza kompleksowa usługa wdrożenia w Firmie mechanizmów dostosowujących do wymagań RODO obejmuje główne procesy, które pozwolą uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych:

 • Przegląd prawny, organizacyjno-zarządczy oraz informatyczny, w ramach którego ustalimy wielkości baz danych osobowych oraz to, w jaki sposób są one zabezpieczone i kto ma do nich dostęp, zarówno w sposób elektroniczny i fizyczny – w efekcie zdiagnozujemy luki,
 • Przygotowanie i wdrożenie rekomendacji, jako zbiór czynności, które należy wykonać, by dane osobowe mogły być monitorowane i nadzorowane, a także wdrożenie rekomendacji celem uzyskania najwyższej ochrony danych,
 • Przygotujemy projekty niezbędnych uregulowań wewnętrznych (m. in. Polityka, instrukcje, procedury, formularze umów i zgód, rejestr) oraz udzielimy wsparcia w ich dostosowaniu do firmy,
 • Szkolenia na poziomie Najwyższego Kierownictwa, kadry kierowniczej i pracowników (e-learning),
 • Przegląd powdrożeniowy,
 • Rekomendujemy także cykliczne badania poziomu bezpieczeństwa.