Analiza kodu źródłowego aplikacji jest realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w obszarze bezpiecznego wytwarzania oprogramowania oraz zalecenia organizacji OWASP (standard ASVS oraz MASVS).

Analiza kodu źródłowego może być wspierana przez wyniki przeprowadzonych testów penetracyjnych.

W ramach naszych prac zrealizujemy statyczną analizę kodu źródłowego, która będzie dotyczyła najistotniejszych funkcjonalności z punktu widzenia bezpieczeństwa, m.in.:

 • Obsługa wejścia i wyjścia z aplikacji
  • Walidacja danych
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Mechanizmy kryptograficzne
  • Zarządzanie pamięcią
  • Obsługa błędów
  • Odwołania do systemu operacyjnego
  • Logowanie

Zgodnie z metodyką nasze przeglądy kodu są wykonywane w następujących krokach:

 • Przeprowadzenie wywiadu z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu uzyskania informacji o jej funkcjach biznesowych oraz o jej strukturze wewnętrznej
 • Oczyszczenie kodu źródłowego z kodów testowych oraz nieużywanych fragmentów kodu, a także oznaczenie kodów bibliotek zewnętrznych
 • Przeprowadzenie statycznej analizy kodu z użyciem narzędzi automatycznych w celu zidentyfikowania podatności wykrywanych tymi narzędziami
 • Manualna weryfikacja wyników uzyskanych z narzędzi automatycznych
 • Uzupełnienie analizy za pomocą manualnych kontroli na podstawie list kontrolnych opisujących różne typy podatności adekwatne dla stosowanego języka programowania
 • Przedyskutowanie wyników prac z architektami aplikacji lub wiodącymi programistami w celu określenie poziomu ryzyka podatności i podejścia zespołu programistycznego
 • Przygotowanie raportu zawierającego listę zidentyfikowanych podatności wraz z rekomendacjami ich usunięcia

Pobierz Raport

W raporcie znajdziesz informacje na temat najpopularniejszych ataków na polskie organizacje w 2021 roku, a było ich sporo, bo w ciągu ostatnich 6 miesięcy organizacje w Polsce były atakowane średnio 625 razy w tygodniu.