Analiza architektury bezpieczeństwa systemów i środowiska teleinformatycznego realizowana jest z perspektywy ryzyk naruszenia integralności, poufności i dostępności danych przetwarzanych, przechowywanych w przedsiębiorstwie.
W trakcie analizy brane są pod uwagę ryzyka i ich prawdopodobieństwa w krytycznych miejscach działania organizacji.

Podczas analizy weryfikowana jest prawidłowość i kompletność wdrożonych zabezpieczeń krytycznych miejsc infrastruktury informatycznej. W tym celu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Analiza dokumentacji usług i aplikacji oraz urządzeń bezpieczeństwa IT,
  • Identyfikacja wersji oprogramowania oraz urządzeń bezpieczeństwa IT,
  • Analiza lokalizacji i działania zabezpieczeń w sieci teleinformatycznej,
  • Przegląd poszczególnych komponentów infrastruktury bezpieczeństwa IT,
  • Analiza skuteczności działania i wykorzystania procesów bezpieczeństwa,
  • Porównanie istniejących procesów bezpieczeństwa z dobrymi praktykami
    i standardami.