Analiza architektury bezpieczeństwa

Analiza architektury bezpieczeństwa systemów i środowiska teleinformatycznego.

Audyt

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, stworzono spójny standard – Payment Card Industry Data Security Standard.

Automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą

Pomagamy firmom zwiększać efektywność biznesu dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów.

Bazy danych

Zyskaj wydajność i ciągłą dostępność dzięki dostępowi do danych z wielu hostów.

Cloud Governance

Infrastruktura IT

Doradztwo w zakresie architektury oraz strojenie i optymalizacja środowiska.

Modelowanie zagrożeń

Działania zmierzające do zidentyfikowania i prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zagrożeń w możliwie wszystkich krytycznych procesach biznesowych przedsiębiorstwa.

Monitoring systemów, sieci oraz aplikacji

Scentralizowany system przeznaczony do monitorowania środowiska IT. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą IT.

Ocena bezpieczeństwa w podejściu „risk-based, time-limited”

Ocenę bezpieczeństwa wykonuje się dla gotowego produktu w podejściu „risk-based, time-limited”.

Outsourcing Inspektora Danych Osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów dysponujących specjalistyczną i aktualną wiedzą.

Przegląd konfiguracji systemów i infastruktury IT

W ramach projektu przeglądu konfiguracji systemów i infrastruktury IT przeprowadzane są weryfikacje wszystkich ważnych komponentów.

Przegląd podatności kodu źródłowego

Analiza kodu źródłowego aplikacji jest realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w obszarze bezpiecznego wytwarzania oprogramowania oraz zalecenia organizacji OWASP (standard ASVS oraz MASVS).

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO to zupełnie nowe spojrzenie na dane osobowe, którymi operuje firma. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych.

ServiceDesk (Jira)

Skonfiguruj intuicyjny portal samoobsługowy, aby Twoi pracownicy mieli do dyspozycji jedno miejsce, w którym będą mogli szybko uzyskać pomoc

Sieci LAN/WAN/WIFI

Sieć jest jednym z fundamentalnych elementów każdej infrastruktury IT, dlatego trudno dzisiaj wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą organizację, która nie posiadałaby bezpiecznego i ciągłego dostępu do niej.

Skanowanie podatności IT

Testy podatności są realizowane na podstawie opracowań OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)NIST 800-42, Guideline on Network Security Testing Information System Security Assessment Framework (ISSAF)

Systemy Zarządzania

Systemy zarządzania: ISO 22301, ISO 27001 oraz ISO 27701

Systemy backupu i pamięci masowych

Systemy do backupu danych to rozwiązania składające się z odpowiednich urządzeń (napędów taśmowych, autoloaderów, bibliotek taśmowych, bibliotek VTL) i oprogramowania do backupu

Systemy wirtualizacji

Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia każdy administrator Danych Osobowych winien zapewnić szkolenia dla swojej kadry, która przetwarza dane osobowe.

Testy bezpieczeństwa

Testy penetracyjne

Jedną z naszych usług są testy bezpieczeństwa, które polegają na weryfikacji skuteczności ochrony technicznej aplikacji webowej oraz infrastruktury informatycznej zarządzanej przez organizację.

Testy socjotechniczne przez Internet

Celem testów socjotechnicznych jest weryfikacja realnego poziomu zagrożeń związanych z możliwością penetracji organizacji i uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub realizacji działań przestępczych.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

Przemysł motoryzacyjny cechuje się swoimi wymaganiami. Częstotliwość wymiany informacji i danych w całym obszarze funkcjonowania jest bardzo duża.

Usługi IBM

Usługi serwisu sprzętowego

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zapoznałeś się z naszymi produktami i usługami i chcesz nawiązać z nami współpracę, napisz lub zadzwoń!

Zaciekawiła Cię nasza oferta, zespół i stworzone przez nas produkty! Zapraszamy do kontaktu.