Rozporządzenie Cyfrowej Odporności Operacyjnej (DORA)

Rozporządzenie Cyfrowej Odporności Operacyjnej (DORA – Digital Operational Resilience Act) to europejski akt prawny mający na celu zwiększenie odporności sektora finansowego na zagrożenia cybernetyczne. DORA wprowadza nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz sprawozdawczości dla instytucji finansowych, ich dostawców usług oraz organów nadzoru. Niniejszy artykuł ma na celu…