Skip to main content

Wysokie koszty? Słabe wsparcie? Częstotliwość aktualizacji?
…w odniesieniu do baz danych #Oracle.

Zachęcamy do zapoznania się raportem Rimini Street „Licensees’ Insights into the Value of Oracle Database and Support”.

Badanie przeprowadzone w drugim kwartale 2020 r., objęło liderów IT, kadrę kierowniczą wyższego szczebla i specjalistów ds. baz danych z różnych branż w 18 krajach. W ramach badania zapytano o ich największe problemy związane ze wsparciem technicznym Oracle.

W raporcie:

  • Szczegółowe informacje na temat ogólnego zadowolenia respondentów z obsługi technicznej, wsparcia i nowych funkcji Oracle.
  • Strategie dotyczące przyszłych inwestycji w Oracle w obliczu zbliżającego się końca pełnego wsparcia dla określonych instancji bazy danych Oracle.
  • Plany i uzasadnienie migracji bazy danych Oracle do alternatywnych baz danych i chmury.

https://www.riministreet.com/resources/research-report/value-of-oracle-database-and-support-2020-survey-findings/

#thirdpartysupport  #costsavings