Skip to main content
Bez kategorii

Relacja z konferencji „Od ustawy ODO do RODO”

By 16 lutego 20181 czerwca, 2023No Comments

Z okazji 12. rocznicy obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, 15 lutego 2018, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz nFlo Sp. z o.o., zorganizowali Konferencję pod patronatem GIODO pt. „Od ustawy ODO do RODO”.

Konferencję otworzył p. prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas, a następnie wykład wprowadzający wygłosiła p. dr Edyta Bielak–Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kolejni Prelegenci, reprezentujący środowiska administracji centralnej, naukowe, biznesowe i doradczo-wdrożeniowe, omawiali szerokie spectrum problemów dostosowania Firm do stosowania wymogów, wynikających z Rozporządzenia UE, zwanego RODO. Zaprezentowano w pełni komplementarne poglądy na temat ryzyk, zagrożeń oraz niepewności we wdrażaniu uregulowań, wskazano optymalne metodyki dostosowania Firm do spełnienia wymagań RODO, a także zaprezentowano polskie narzędzia analityczno-zarządcze IT, wspierające Inspektora Danych Osobowych w tej sferze jego odpowiedzialności.

Swoimi praktycznymi doświadczeniami podzieli się Przedstawiciele GIODO, Eksperci CBnRSiG CC, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Pfleiderer Group S.A., Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, nFlo Sp.z o.o. oraz eSecure/CLICO.

Konferencję podsumowano wnioskami dotyczącymi konieczności kompleksowego podejścia do wdrażania uregulowań RODO, w aspektach organizacyjno-zarządczych, prawnych oraz IT, ponieważ tylko takie podejście stwarza możliwość pełnego dostosowania do wymogów RODO; uzyskano także consensus  w zakresie konieczności permanentnego monitorowania tych obszarów, przez okres niezbędny do adaptacji organizacji do nowych uregulowań.

Dziękujemy wszystkim przybyłym prelegentom oraz gościom i zapraszamy na nasze kolejne konferencje!