Microfocus NetIQ Identity Governance

Microfocus NetIQ Identity Governance

NetIQ Identity Manager wraz z Identity Governance bezpiecznie zarządza tożsamością i udostępnianiem zasobów w środowiskach ...