Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Elastyczne, szybkie odzyskiwanie aplikacji i danych po awarii Znaczny wzrost efektywności operacyjnej Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testyodzyskiwania po awarii Narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam, replik […]

  • Elastyczne, szybkie odzyskiwanie aplikacji i danych po awarii
  • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
  • Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami
  • Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy
odzyskiwania po awarii

Narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam, replik CDP oraz migawek pamięci masowej. Narzędzie to pomaga wyeliminować ręczne, czasochłonne i powtarzalne procesy utrudniające niezbędne planowanie odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala automatycznie testować i dokumentować plany odzyskiwania oraz wykonywać je jednym kliknięciem — w odniesieniu do pojedynczych aplikacji lub całych lokalizacji.

Dlaczego warto orkiestrować odzyskiwanie?

Dzisiejsze nowoczesne, działające non stop firmy potrzebują usług IT dostępnych w trybie 24/7, a także możliwości szybkiego i niezawodnego odzyskania powiązanych z nimi aplikacji — niezależnie od przyczyny awarii.

Tymczasem obecne aplikacje i zbiory danych są wyjątkowo obszerne, złożone, rozproszone i współzależne. W tych warunkach pomyślne odzyskanie pojedynczej aplikacji — nie wspominając o całych lokalizacjach — jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego nieodzownym narzędziem staje się orkiestracja procesów odzyskiwania.

W ostatnim czasie firma Forrester przeprowadziła wśród decydentów IT z całego świata badanie dotyczące sposobów rozwiązywania problemów z odpornością oraz planowania przyszłych inicjatyw z zakresu odzyskiwania po awarii.

nFlo What is driving the need to improve your disaster recovery capabilities?

Nowa nazwa, to samo zadanie

Wraz z wprowadzeniem wersji v4 firma Veeam zmieniła nazwę narzędzia Veeam Availability Orchestrator na Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Jest ono tym samym zaawansowanym rozwiązaniem do dbania o ciągłość działania firmy, które pozwala przygotować się na różne ewentualności dzięki automatyzacji planów i testów odzyskiwania po awarii oraz związanych z nimi raportów, ale teraz oferuje jeszcze więcej możliwości! Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator łączy się z czołowymi w branży funkcjami backupu i przywracania zawartymi w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™, udostępniając najlepsze w branży, najbardziej zaawansowane mechanizmy testowania i realizacji odzyskiwania po awarii.

Ułatwienie kompleksowego odzyskiwania po awarii i dbania o zgodność z przepisami

vao

Maksymalizacja dostępności usług

Zapewnij działanie usług i ich odporność na czynniki zewnętrzne przez błyskawiczne, wykonywane jednym kliknięciem odzyskiwanie po awarii i operacje migracji.

vao

Elastyczne opcje odzyskiwania

Wybierz metodę ochrony zgodną z docelowymi poziomami usług — wykonuj odzyskiwanie z replik CDP Veeam, innych replik lub kopii zapasowych albo macierzowych migawek pamięci masowej.

vao

Wyeliminowanie procesów ręcznych

Znacznie zwiększ efektywność operacyjną dzięki orkiestracji oraz automatyzacji odzyskiwania, testowania i dokumentowania.

vao

Gwarancja pomyślnego odzyskiwania

Przewiduj i sprawdzaj rezultaty przy użyciu całkowicie zautomatyzowanych testów odzyskiwania po awarii, które nie zakłócają działania środowiska produkcyjnego ani pracy użytkowników.

vao

Ochrona na wypadek audytów

Automatycznie prowadź aktualną dokumentację spełniającą wymogi interesariuszy i obowiązujących przepisów.

vao

Efektywne wykorzystanie danych

Pozbawione ryzyka prace rozwojowe i testy, wdrażanie poprawek oraz inne operacje, które pozwalają lepiej wykorzystać chronione dane i firmową infrastrukturę.