*Elastyczne, szybkie odzyskiwanie aplikacji i danych po awarii
*Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
*Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami
*Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę

veeam logotype
  • Elastyczne, szybkie odzyskiwanie aplikacji i danych po awarii
  • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
  • Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami
  • Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy odzyskiwania po awarii

Narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam, replik CDP oraz migawek pamięci masowej. Narzędzie to pomaga wyeliminować ręczne, czasochłonne i powtarzalne procesy utrudniające niezbędne planowanie odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala automatycznie testować i dokumentować plany odzyskiwania oraz wykonywać je jednym kliknięciem — w odniesieniu do pojedynczych aplikacji lub całych lokalizacji.

Dlaczego warto orkiestrować odzyskiwanie?

Dzisiejsze nowoczesne, działające non stop firmy potrzebują usług IT dostępnych w trybie 24/7, a także możliwości szybkiego i niezawodnego odzyskania powiązanych z nimi aplikacji — niezależnie od przyczyny awarii.

Tymczasem obecne aplikacje i zbiory danych są wyjątkowo obszerne, złożone, rozproszone i współzależne. W tych warunkach pomyślne odzyskanie pojedynczej aplikacji — nie wspominając o całych lokalizacjach — jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego nieodzownym narzędziem staje się orkiestracja procesów odzyskiwania.

W ostatnim czasie firma Forrester przeprowadziła wśród decydentów IT z całego świata badanie dotyczące sposobów rozwiązywania problemów z odpornością oraz planowania przyszłych inicjatyw z zakresu odzyskiwania po awarii.

Nowa nazwa, to samo zadanie

Wraz z wprowadzeniem wersji v4 firma Veeam zmieniła nazwę narzędzia Veeam Availability Orchestrator na Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Jest ono tym samym zaawansowanym rozwiązaniem do dbania o ciągłość działania firmy, które pozwala przygotować się na różne ewentualności dzięki automatyzacji planów i testów odzyskiwania po awarii oraz związanych z nimi raportów, ale teraz oferuje jeszcze więcej możliwości! Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator łączy się z czołowymi w branży funkcjami backupu i przywracania zawartymi w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™, udostępniając najlepsze w branży, najbardziej zaawansowane mechanizmy testowania i realizacji odzyskiwania po awarii.

Ułatwienie kompleksowego odzyskiwania po awarii i dbania o zgodność z przepisami

Maksymalizacja dostępności usług

Zapewnij działanie usług i ich odporność na czynniki zewnętrzne przez błyskawiczne, wykonywane jednym kliknięciem odzyskiwanie po awarii i operacje migracji.

Elastyczne opcje odzyskiwania

Wybierz metodę ochrony zgodną z docelowymi poziomami usług — wykonuj odzyskiwanie z replik CDP Veeam, innych replik lub kopii zapasowych albo macierzowych migawek pamięci masowej.

Wyeliminowanie procesów ręcznych

Znacznie zwiększ efektywność operacyjną dzięki orkiestracji oraz automatyzacji odzyskiwania, testowania i dokumentowania.

Gwarancja pomyślnego odzyskiwania

Przewiduj i sprawdzaj rezultaty przy użyciu całkowicie zautomatyzowanych testów odzyskiwania po awarii, które nie zakłócają działania środowiska produkcyjnego ani pracy użytkowników.

Ochrona na wypadek audytów

Automatycznie prowadź aktualną dokumentację spełniającą wymogi interesariuszy i obowiązujących przepisów.

Efektywne wykorzystanie danych

Pozbawione ryzyka prace rozwojowe i testy, wdrażanie poprawek oraz inne operacje, które pozwalają lepiej wykorzystać chronione dane i firmową infrastrukturę.