Backup i odzyskiwanie na platformie AWS Tworzenie kopii zapasowych w macierzystym formacie AWS dla łatwej, ekonomicznej i pewnej ochrony danych Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS Amazon Web Services (AWS) to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury

veeam logotype

Backup i odzyskiwanie na platformie AWS

Tworzenie kopii zapasowych w macierzystym formacie AWS dla łatwej, ekonomicznej i pewnej ochrony danych

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS

Amazon Web Services (AWS) to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury. Jak jednak wynika z określonego przez AWS modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek zabezpieczenia oraz ochrony firmowych aplikacji i danych spoczywa na kliencie.

Veeam® udostępnia macierzyste, w pełni zautomatyzowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, które umożliwiają łatwą ochronę danych Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i Amazon Relational Database Services (Amazon RDS) oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie to — zaprojektowane z myślą o opłacalności, bezpieczeństwie i skalowalności — pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych na platformie AWS i jednocześnie uzyskać spore oszczędności!

Więcej niż podstawowy backup i odzyskiwanie na platformie AWS

Uproszczenie backupu i odzyskiwania
Zautomatyzuj backup i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWS, aby ułatwić ochronę danych na dużą skalę obejmującą wszystkie aplikacje i dane na platformie AWS.

Najwyższy stopień kontroli nad kosztami
Obniż koszty korzystania z chmury przy użyciu pierwszego w branży narzędzia do zarządzania kosztami i opcji przechowywania długoterminowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
Zabezpiecz dane na platformie AWS i przeciwdziałaj atakom ransomware oraz innym cyberzagrożeniom.

Rezygnacja z produktów cząstkowych
Skutecznie chroń i przenoś dane w chmurze hybrydowej oraz środowisku wielu chmur i zarządzaj nimi z poziomu wspólnej warstwy sterowania.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Funkcje typowo chmurowe
Funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych na dużą skalę specjalnie opracowane dla platform Amazon EC2 i Amazon RDS.

Automatyzacja na podstawie zasad
W pełni konfigurowalne zasady i harmonogramy pozwalają zautomatyzować operacje backupu oraz odzyskiwania na platformie AWS.

Backup sieci Amazon VPC
Twórz i odzyskuj kopie zapasowe wszystkich ustawień VPC na potrzeby rozwiązywania problemów, odzyskiwania po awarii oraz prac rozwojowych i testów.

Spójność aplikacji
Przechwytywanie wszystkich danych działających aplikacji przekłada się na zerowe straty danych podczas backupu i odzyskiwania.

Błyskawiczne odzyskiwanie
Odzyskuj całe instancje, woluminy, bazy danych i sieci VPC oraz pojedyncze pliki w czasie rzędu sekund.

Obliczanie kosztów kopii zapasowych
Pierwszy w branży kalkulator kosztów kopii zapasowych, pozwalający uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Przenoszenie do pamięci Amazon S3
Zapisuj kopie zapasowe w pamięci masowej Amazon S3, aby umożliwić bardziej ekonomiczne przechowywanie długoterminowe i zachowanie zgodności z przepisami.

Backup między kontami/regionami
Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć się przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Kontrola dostępu na podstawie ról
Przydzielaj role i uprawnienia dostępu, aby zmaksymalizować efektywność operacyjną oraz wzmocnić zabezpieczenia.

Interfejs RESTful API
Zintegruj oraz zautomatyzuj operacje backupu i odzyskiwania na platformie AWS z innymi aplikacjami.

Przenośność aplikacji i danych
Płynnie przenoś dane między platformą AWS, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Wspólna warstwa sterowania
Zunifikuj zadania ochrony i zarządzania danymi dotyczące chmury oraz środowisk wirtualnego i fizycznego.