Rozwiązanie ułatwia tworzenie polityki bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala szybko generować ścieżkę audytu i niezbędne raporty. Skuteczne zarządzanie uprawnieniami pomaga przejść audyty zgodności i zmniejsza ryzyko cybernetyczne.

thycotic logotype

Thycotic Privileged Access Management (normy: SOX, ISO 27002, PCI, HIPAA i RODO)

Rozwiązanie ułatwia tworzenie polityki bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala szybko generować ścieżkę audytu i niezbędne raporty. Skuteczne zarządzanie uprawnieniami pomaga przejść audyty zgodności i zmniejsza ryzyko cybernetyczne.