Tenable OT Security – Kompleksowe Bezpieczeństwo Technologii Operacyjnej

Adres:

tenable.com/products/tenable-ot

Wprowadzenie:

Tenable OT Security to zaawansowane rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, stworzone dla nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych. Jego celem jest zapewnienie pełnej widoczności aktywów technologii operacyjnej (OT) w celu lepszego zarządzania i minimalizacji ryzyka cybernetycznego.

Opis produktu:

  • Pełna widoczność aktywów OT: Tenable OT Security umożliwia natychmiastowe odkrycie wszystkich urządzeń w sieci, w tym nieaktywnych, z dokładnymi informacjami o producencie, modelu i wersji firmware.
  • Zarządzanie narażeniem: Narzędzie to śledzi wyniki ryzyka i identyfikuje podatne aktywa, oferując metody łagodzenia zagrożeń.
  • Uproszczone audyty: Umożliwia weryfikację konfiguracji, dzienników zmian i kontroli dostępu, zapewniając zgodność systemów z korporacyjnymi politykami.
  • Zaawansowana detekcja zagrożeń: Oferuje kompleksową widoczność powierzchni ataku, integrując się z innymi produktami Tenable oraz narzędziami bezpieczeństwa IT.
  • Zarządzanie aktywami i konfiguracją: Zawiera funkcje zarządzania aktywami oraz tworzenia migawek konfiguracji.

Korzyści dla klienta:

Tenable OT Security to wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia pełną widoczność, bezpieczeństwo i zgodność w zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym OT i ICS. Umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem oraz wspomaga zespoły ds. bezpieczeństwa IT i OT w skutecznej współpracy.

Dla kogo jest przeznaczony:

Tenable OT Security jest przeznaczone dla nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, które potrzebują kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym i chcą zwiększyć widoczność oraz bezpieczeństwo swoich aktywów technologii operacyjnej.

Przykłady zastosowań (Case Study):

Produkt jest uznawany za lidera w dziedzinie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa OT, wyróżniony w raporcie GigaOm Radar dla technologii operacyjnej w 2023 roku.

Zwiększ bezpieczeństwo swoich technologii operacyjnych z Tenable OT Security. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o pełnej widoczności i zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym w obszarze OT.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym