Adres:

tenable.com/products/tenable-asm

Wprowadzenie:

Tenable Attack Surface Management (wcześniej znane jako Tenable.asm) to innowacyjne rozwiązanie zapewniające kompleksową widoczność wszystkich aktywów, usług i aplikacji podłączonych do Internetu w organizacji, umożliwiające efektywną ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z zewnętrzną powierzchnią ataku.

Opis produktu:

Kluczowe cechy produktu:

 • Pełna widoczność zewnętrznej powierzchni ataku:
  Tenable.asm nieustannie mapuje internet, odkrywając połączenia z aktywami firmy, co umożliwia ocenę postawy bezpieczeństwa całej zewnętrznej powierzchni ataku.
 • Odkrywanie własnych aktywów:
  Dostęp do mapy powierzchni ataku obejmującej ponad 5 miliardów aktywów, zapewniający powiadomienia o zmianach i ciągłe monitorowanie.
 • Zrozumienie kontekstu biznesowego:
  Wykorzystanie ponad 200 pól metadanych do lepszego zarządzania aktywami poprzez filtry, tagi i typy danych.
 • Łatwa ocena ryzyka cybernetycznego:
  Integracja danych z Tenable One, Tenable Vulnerability Management oraz Tenable Security Center dla łatwej oceny ryzyka i pokrycia całej zewnętrznej powierzchni ataku.

Korzyści dla klienta:

Tenable Attack Surface Management umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykiem w złożonym środowisku cyfrowym, minimalizując ryzyko i unikając potencjalnych zagrożeń.

Dla kogo jest przeznaczony:

Tenable.asm jest niezbędne dla każdej organizacji chcącej mieć pełną kontrolę nad swoją zewnętrzną powierzchnią ataku, w tym w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, zgodności, ochrony marki, fuzji i przejęć, analizy konkurencji oraz aspektów prawnych.

Przykłady zastosowań (Case Study):

Tenable.asm jest wykorzystywane w różnych branżach do zarządzania ryzykiem, identyfikacji miejsc przechowywania danych osobowych, ochrony marki, analizy konkurencji, oraz w aspektach prawnych i fuzji.

Zdobądź pełną kontrolę nad zewnętrzną powierzchnią ataku Twojej organizacji z Tenable Attack Surface Management. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o Tenable.asm i zacznij poprawiać swoje zarządzanie ryzykiem.

Leave this field blank

Udostępnij swoim znajomym