Rozwiązanie MobileIron Access umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów przedsiębiorstwa bez logowania. Hasła są zastąpione bezpiecznymi urządzeniami mobilnymi, które pełnią funkcję identyfikatorów użytkowników.

mobileron logotype

Rozwiązanie zabezpieczające, które sprosta wymaganiom współczesnych środowisk chmurowych

Przedsiębiorstwa potrzebują łatwych w obsłudze, elastycznych zabezpieczeń, które nie wymagają używania haseł. Do ochrony aplikacji mobilnych, telefonów komórkowych i usług w chmurze warto wybrać kompleksową ujednoliconą platformę, taką jak MobileIron Access. Wdrożenie technologii mobilnych i chmurowych zmusza przedsiębiorstwa do zmiany modelu zabezpieczeń telefonów komórkowych, a w szczególności do wyeliminowania haseł. Wynika to przede wszystkim z trzech przyczyn:

  • Nazwa użytkownika i haseł, to za mało W celu zapamiętania haseł użytkownicy często stosują niebezpieczne praktyki, na przykład tworzą słabe hasła lub zapisują je na samoprzylepnych karteczkach. Padają też ofiarą oszustów wyłudzających dane wrażliwe.
  • Stosowanie haseł jest uciążliwe Wpisywanie danych uwierzytelniających na małych ekranach urządzeń mobilnych wiele razy dziennie obniża produktywność pracowników nie tylko dlatego, że zajmuje dużo czasu. Użytkownicy często zapominają, jakie są ich dane uwierzytelniające lub wpisują je z błędami, w wyniku czego zostają pozbawieni dostępu do swoich kont. Odzyskanie tego dostępu wymaga kontaktu z działem pomocy technicznej, co dodatkowo przedłuża przestoje w pracy.
  • Hasła nie zawierają informacji o stanie bezpieczeństwa Hasła nie dostarczają informacji o telefonie komórkowym, aplikacji mobilnej lub sieci używanej do uzyskania dostępu do danych firmy. Dział IT nie jest w stanie sprawdzić, czy w urządzeniu złamano zabezpieczenia poprzez tzw. jailbreak lub czy uruchomiono szkodliwe aplikacje. Nie ma zapewnionej niezbędnej widoczności i kontroli, co zagraża bezpieczeństwu danych firmowych.

MobileIron Access zwiększa produktywność urządzeń mobilnych i zmniejsza ryzyko utraty danych

Rozwiązanie MobileIron Access jest oparte na elastycznych regułach, które można dostosować do kontekstu. Pozwalają one szybko zweryfikować tożsamość użytkownika oraz stan bezpieczeństwatelefonu. Dlatego tylko zaufani użytkownicy oraz zaufane telefony i aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do usług chmurowych używanych w przedsiębiorstwie, takich jak Box, G Suite, Office 365 i Salesforce.

  • Zmniejszenie ryzyka wycieku danych Eliminacja haseł dzięki technologii ZSO (Zero Sign-on) zmniejsza ryzyko naruszenia ochrony danych w następstwie kradzieży danych uwierzytelniających takich jak login i hasło.
  • Bezproblemowy dostęp Dostęp bezhasłowy eliminuje konieczność zapamiętywania, wprowadzania lub resetowania złożonych haseł, co zmniejsza koszty pomocy technicznej udzielanej w związku z hasłami.
  • Bezpieczeństwo oparte na modelu „zero zaufania” Dostęp warunkowy oznacza, że tylko autoryzowani użytkownicy, urządzenia i aplikacje wolne od zagrożeń mogą uzyskać połączenie z systemem przedsiębiorstwa.
  • MobileIron Access zwiększa produktywność urządzeń mobilnych i zmniejsza ryzyko utraty danych Rozwiązanie MobileIron Access jest oparte na elastycznych regułach, które można dostosować do kontekstu. Pozwalają one szybko zweryfikować tożsamość użytkownika oraz stan bezpieczeństwa telefonu. Dlatego tylko zaufani użytkownicy oraz zaufane telefony i aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do usług chmurowych używanych w przedsiębiorstwie, takich jak Box, G Suite, Office 365 i Salesforce.
  • Zmniejszenie ryzyka utraty danych dzięki eliminacji haseł Rozwiązanie MobileIron Access jest oparte na zabezpieczeniach, które zmniejszają ryzyko utraty danych spowodowane kradzieżą tożsamości oraz uzyskaniem dostępu do danych za pośrednictwem nieuprawnionych urządzeń, aplikacji i usług. Rozwiązanie Access jest oparte na inteligentnym module reguł, który łączy funkcję dostępu bez podawania loginu i hasła (ang. zero sign-on — ZSO), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (ang. multi-factor authentication — MFA) oraz reguły dostępu warunkowego oparte na modelu „zero zaufania” (ang. Zero Trust). Uwierzytelnianie bezhasłowe za pomocą funkcji ZSO umożliwia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp do systemu przedsiębiorstwa za pośrednictwem autoryzowanych i zgodnych z przepisami urządzeń i aplikacji. Jeśli zostaną wykryte zagrożenia, reguły dostępu mogą wymagać uwierzytelniania wieloskładnikowego jako dodatkowej warstwy zabezpieczeń.
  • Wygoda i bezpieczeństwo dla użytkowników końcowych Takie funkcje jak ZSO, czyli dostęp bezhasłowy czy uwierzytelnianie wieloskładnikowe z powiadomieniami wysyłanymi metodą push na urządzenia mobilne gwarantują wygodę i bezpieczeństwo dla użytkownika. W ten sposób dział IT ma narzędzia potrzebne do obsługi technologii mobilnych i serwisów dostępnych w chmurze, podczas gdy użytkownicy zyskują łatwy i bezpieczny dostęp do danych biznesowych.
  • Prostsze tworzenie raportów dotyczących zgodności z polityką bezpieczeństwa MobileIron Access pomaga w osiągnięciu zgodności z polityką bezpieczeństwa dzięki mechanizmom, zapewniającym dogłębną widoczność stanu i statusu urządzeń mobilnych oraz ułatwiających przeprowadzanie audytów i tworzenie zaawansowanych raportów. Funkcje te pozwalają na monitorowanie urządzeń mobilnych, aplikacji, usług, lokalizacji i użytkowników łączących się z firmowymi usługami dostępnymi w chmurze. Takie możliwości pozwalają na łatwe wykrywanie użytkowników i urządzeń mobilnych naruszających politykę bezpieczeństwa oraz stosowanie odpowiednich środków zaradczych.

Access w połączeniu z konsolą UEM (ang. unified endpoint management — UEM) jako podstawą do zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz funkcjami wykrywania zagrożeń w urządzeniach mobilnych (ang. mobile threat detection — MTD) jako dodatkową warstwą zabezpieczeń tworzy platformę bezpieczeństwa urządzeń mobilnych opartą na koncepcji „zero zaufania”. W rezultacie dostęp do zasobów przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać tylko zweryfikowani użytkownicy, urządzenia, aplikacje i sieci – i to bez konieczności podawania loginu i hasła!