Udostępnianie zasobów bez Identity Managera może być nużącym, czasochłonnym i kosztownym wysiłkiem. Wysiłek ten okazuje się jednak mały w porównaniu z tym, który trzeba byłoby włożyć nie posiadając Identity Managera w weryfikowanie zgodności tych działań z politykami firmy, wymogami i regulacjami prawnymi.

micro focus logotype

Udostępnianie zasobów bez Identity Managera może być nużącym, czasochłonnym i kosztownym wysiłkiem. Wysiłek ten okazuje się jednak mały w porównaniu z tym, który trzeba byłoby włożyć nie posiadając Identity Managera w weryfikowanie zgodności tych działań z politykami firmy, wymogami i regulacjami prawnymi. Czy właściwe osoby mają dostęp do właściwych zasobów? Czy określone zasoby są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób? Czy zatrudniony właśnie pracownik ma dostęp do sieci, poczty elektronicznej i sześciu innych systemów, niezbędnych mu do pracy? Czy pracownikowi zwolnionemu w zeszłym tygodniu zostały odebrane prawa dostępu?

Dzięki systemowi NetIQ Identity Manager można mieć pewność, że wszystkie historyczne i obecne działania związane z udostępnianiem zasobów są śledzone i rejestrowane na potrzeby audytów. Identity Manager zawiera inteligentne repozytorium informacji o rzeczywistym i pożądanym stanie rejestru tożsamości i zarządzanych systemach. Za pomocą odpowiednich zapytań uzyskuje się wszelkie informacje dające pewność się, że firma pozostaje w zgodności z wymogami prawa i przepisów.

Zgromadzone informacje dają pełny obraz uprawnień biznesowych, dostarczając wiedzy o przeszłym i obecnym stanie autoryzacji i pozwoleń udzielonych osobom (tożsamościom) w firmie. Dysponując tą wiedzą, można odpowiedzieć nawet na najbardziej wyrafinowane zapytania w kwestiach nadzoru nad przedsiębiorstwem, ograniczania ryzyka i zgodności z wymogami przepisów.

NetIQ Identity Manager zawiera wstępnie zdefiniowane raporty, pozwalające wysyłać zapytania do hurtowni informacji o tożsamości (Identity Information Warehouse) w celu wykazania zgodności z politykami w obszarze biznesowym, informatycznym i korporacyjnym. Można również tworzyć własne raporty, jeśli gotowe raporty nie spełniają specyficznych potrzeb firmy.

Zarządzanie pełnym cyklem życia użytkownika poprzez przyjazny webowy interfejs. 

NetIQ Identity Manager udostępnia inteligentną infrastrukturę do obsługi tożsamości, pozwalającą wykorzystać istniejące zasoby informatyczne oraz nowe modele przetwarzania, takie jak SaaS (Software as a Service), zapewniając obniżenie kosztów i gwarantując zachowanie zgodności z wymogami przepisów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. Korzystając z rozwiązań NetIQ Identity Manager można mieć pewność, że firma dysponuje najbardziej aktualnymi informacjami o tożsamości użytkowników. Możliwość zarządzania tożsamością, udostępniania zasobów i odbierania dostępu zarówno za zaporą (firewall), jak i w chmurze, oznacza zachowanie kontroli na poziomie korporacyjnym. Identity Manager pozwala także rozciągnąć zarządzanie zgodnością z wymogami przepisów na środowiska typu cloud.

NetIQ Identity Manager oferuje możliwość zintegrowanego zarządzania tożsamością i rolami, zaawansowane funkcje raportowania oraz zarządzania pakietami w celu wstępnej konfiguracji i dostosowywania polityk sterujących w systemie Identity Manager. Można również egzekwować polityki bezpieczeństwa, obejmując nimi różnorodne systemy. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie pełnym cyklem obecności użytkownika w firmie (od zatrudnienia po zwolnienie) z uwzględnieniem narastających wymagań przepisów. Identity Manager stosuje precyzyjne mechanizmy ochrony z uwagi na przemyślane konfigurowanie kont użytkowników w celu zaspokojenia ich potrzeb jak i spełnienia coraz ostrzejszych wymogów bezpieczeństwa. Inteligentna infrastruktura tożsamości pozwala wykorzystać istniejące zasoby informatyczne z nowymi modelami przetwarzania, takimi jak SaaS.