NetIQ Identity Manager wraz z Identity Governance bezpiecznie zarządza tożsamością i udostępnianiem zasobów w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz środowiskach typu cloud z użyciem inteligentnego mechanizmu tożsamości, umożliwiającego wykorzystanie istniejących zasobów informatycznych oraz nowych modeli takich jak SaaS przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zapewnieniu zgodności z wymogami przepisów.

micro focus logotype

NetIQ Identity Manager wraz z Identity Governance bezpiecznie zarządza tożsamością i udostępnianiem zasobów w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz środowiskach typu cloud z użyciem inteligentnego mechanizmu tożsamości, umożliwiającego wykorzystanie istniejących zasobów informatycznych oraz nowych modeli takich jak SaaS przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zapewnieniu zgodności z wymogami przepisów. Zapewnia istotne korzyści we wszystkich aspektach działania firmy, doceniane przez menedżerów różnych działów, np.:

Ułatwia IT Managerom zwiększanie produktywności dzięki uproszczeniu administrowania i zaawansowanym mechanizmom raportowania przy zapewnieniu skutecznej kontroli poziomów jakości usług, co umożliwia lepsze wykorzystywanie nowych możliwości.

Pozwala szefom bezpieczeństwa w ekonomiczny sposób gwarantować zgodność z wymogami przepisów i bezpieczeństwo zasobów informatycznych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud.

Umożliwia menedżerom biznesowym (LoB) utrzymanie wysokiej produktywności pracowników przez zapewnienie im dostępu do zasobów adekwatnego do ich ról oraz mechanizmu samoobsługi z wygodnym i łatwym w użyciu interfejsem.

Pozwala menedżerom informatyki osiągnąć więcej z wykorzystaniem posiadanych zasobów dzięki rozbudowanej automatyzacji – od sprawniej obsługi wezwań serwisowych po realizację wymagań przepisów.

Moduł oprogramowania NetIQ Identity Governance pomaga każdej firmie i instytucji w przeprowadzaniu efektywnych kampanii certyfikowania dostępu i wdrażania procesów kontroli tożsamości, dzięki którym zachowana jest zgodność z przepisami i ryzyko ograniczane w sposób prewencyjny. Moduł NetIQ Identity Governance można wdrożyć w kilka godzin, zamiast zwyczajowych tygodni lub miesięcy w przypadku tradycyjnych rozwiązań starszego typu. Zastępuje ono podatne na błędy i czasochłonne procesy wykonywane ręcznie, które mogą narazić przedsiębiorstwo na naruszenie zgodności z przepisami oraz ryzyko z powodu nadmiarowego dostępu.