SCADVANCE XP to innowacyjny system monitorowania sieci przemysłowych zapewniający identyfikację, monitoring oraz bezpieczeństwo posiadanych zasobów w czasie rzeczywistym.

SCADVANCE XP jest fundamentem kompleksowego systemu bezpieczeństwa stosowanego w organizacjach wykorzystujących automatykę przemysłową oraz zapewniając równocześnie zgodność z wymaganiami regulacji prawnych.

icsec logotype

SCADVANCE XP to innowacyjny system monitorowania sieci przemysłowych zapewniający identyfikację, monitoring oraz bezpieczeństwo posiadanych zasobów w czasie rzeczywistym.

SCADVANCE XP jest fundamentem kompleksowego systemu bezpieczeństwa stosowanego w organizacjach wykorzystujących automatykę przemysłową oraz zapewniając równocześnie zgodność z wymaganiami regulacji prawnych.

SCADVANCE XP wyróżnia się zastosowaniem dedykowanych modeli predykcyjno-analitycznych, które dostosowują się do każdej konfiguracji sieci OT z wykorzystaniem silników maching learning i artificial intelligence (ML i AI), dzięki czemu jest w stanie poprawnie wykryć anomalie i zagrożenia w dowolnej sieci przemysłowej.

WIEDZA

SCADVANCE XP pomaga w zarządzaniu ryzykiem biznesowym i operacyjnym

System dostarcza wiedzę na temat bieżącej architektury sieci: identyfikuje urządzenia, rysuje mapy sieci, monitoruje krytyczne procesy poprzez analizę ruchu automatyki wspierając proces zarządzania ryzykami oraz ciągłością biznesu.
Użytkownik ma możliwość śledzenia dostępu do zasobów z zewnątrz.
Budowanie świadomości sytuacyjnej to fundament procesu zabezpieczenia instalacji automatyki przemysłowej. Dostarczone informacje pozwalają na szacowanie i mitygowanie ryzyka oraz na tworzenie strategii bezpieczeństwa systemów.

MONITORING W CZASIE RZECZYWISTYM

SCADVANCE XP monitoruje systemy automatyki przemysłowej

Monitoring w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mechanizmów wykrywania anomalii na bazie sztucznej inteligencji pozwala na natychmiastowe ostrzeganie o nietypowej aktywności z minimalną liczbą fałszywych alarmów. Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości lub zagrożenia – także takich, które nie występowały wcześniej w innych sieciach.

SCADVANCE XP nie wpływa na monitorowane sieci i urządzenia OT. Monitorowanie ruchu działa pasywnie i nieinwazyjnie, gdyż sondy są galwanicznie odizolowane od monitorowanej sieci. Sondy sprzętowe wraz z ich oprogramowaniem są projektowane i wytwarzane przez ICsec – zapewnia to pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym.

System obsługuje specjalistyczne protokoły, a także jest niezależny od producentów i dostawców systemów sterowania ICS.

OBSŁUGA INCYDENTU

SCADVANCE XP dostosowuje procedury do wymogów prawnych

SCADVANCE XP gromadzi informacje o zagrożeniach i podatnościach. Dzięki wbudowanemu systemowi workflow, umożliwia kwalifikację zdarzenia w incydent zapisując jednocześnie historię obsługi procesu, podjęte działania, osoby odpowiedzialne oraz kopię ruchu, która dokumentuje przebieg incydentu.

Funkcja raportowania pomaga w zautomatyzowaniu zgłaszania incydentów:

  • w ramach własnego systemu bezpieczeństwa (compliance)/ Security Operation Center (SOC),
  • w ramach wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).