Flopsar Suite® to rozwiązanie opracowane przez Flopsar Technology. Za jego pośrednictwem możesz zarządzać wydajnością aplikacji napisanych w języku Java i uruchamianych na serwerach aplikacji, m.in. Oracle Weblogic Server, Jboss Application Server, Tomcat Application Server, IBM Websphere Application Server, Oracle OC4J.

flopsar logotype
Flopsar Suite to rozwiązanie opracowane przez Flopsar Technology. Za jego pośrednictwem możesz zarządzać wydajnością aplikacji napisanych w języku Java i uruchamianych na serwerach aplikacji, m.in. Oracle Weblogic Server, Jboss Application Server, Tomcat Application Server, IBM Websphere Application Server, Oracle OC4J. Dzięki Flopsar Suite® możesz monitorować złożone aplikacje w środowisku produkcyjnym oraz przewidywać pojawienie się problemów zanim wpłyną one na efekty Twojej pracy. Poprawne działanie funkcji biznesowych w Twoim przedsiębiorstwie, często zależy od wielu elementów. Flopsar Suite® monitoruje dla Ciebie każdy proces w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Automatycznie rozpoznaje problemy i incydenty. Dostarcza pełną, również graficzną analizę przyczyn powstawania problemów. Umożliwia skuteczne zarządzanie krytycznymi sytuacjami w czasie rzeczywistym. Przekonaj się że Flopsar Suite® to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

Dlaczego Flopsar

Detekcja awarii

Kilkudziesięciokrotnie skraca czas analizy incydentów i awarii. Ogranicza występowanie problemów i awarii nawet do zera.Dostarcza solidnych argumentów na linii DevOpS, co eliminuje wzajemne oskarżanie. 
 

Pełna diagnostyka 24/7/365 

Monitoruje każdą transakcję i raportuje jej składowe. Na życzenie wraz z prze­twa­rzanymi danymi. Zbiera dane z otoczenia serwera aplikacji (pamięć, pule połączeń) tak aby diagnostyka była jeszcze pełniejsza. Wizualizuje dane w innowacyjny sposób, nie wymagający żadnych nakładów na naukę.
 

Zarządzanie wydajnością

Na każdym etapie cyklu życia oprogramowania. W środowisku programistycznym, przedprodukcyjnymi produkcyjnym.
 

Zalety Flopsar

Wielowymiarowa detekcja błędów i diagnostyka aplikacji 

Flopsar zapewnia monitoring dowolnych aplikacji oraz ich otoczenia. Bez znaczenia jest technologia i dostawca. Wyniki monitorowania prezentowane są w różnych wymiarach: technicznym, biznesowym, czy też w wymiarze związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych niejawnych. Użytkownicy decydują czy dane mają być przedstawiane w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy. 
 

Szybkie określenie miejsc i przyczyn powstawania problemów

Flopsar śledzi każdą transakcję wykonywaną w monitorowanych systemach. Oprócz informacji o czasie jej trwania na poszczególnych warstwach, raportujemy każdy wyjątek związany z przetwarza-niem. Do tego dodajemy możliwość raportowania danych na których pracuje dana transakcja – tak aby można ją było błyskawicznie odszukać w systemie po dowolnym identyfikatorze. 
 

Podniesienie jakości rozwiązania i satysfakcji klientów 

Poprzez błyskawiczną detekcję problemów wydajnościowych i spójnościowych (błędy w realizacji transakcji) dajemy programis-tom i architektom potężny zestaw danych, na podstawie których mogą podejmować trafne decyzje o miejscach i priorytetach opty-malizacyjnych. W konsekwencji wzrasta jakość kodu, oraz podnosi się dostępność rozwiązania. Klienci otrzymują dojrzałe i stabilne aplikacje. 
 

Dostępność i stopień zużycia zasobów

Flopsar zbiera i analizuje dane pochodzące z „otoczenia” serwerów aplikacji. Informacje o obciążeniu zasobów (maszyny, dyski, kolejki, wątki czy pule połączeń) służą do określenia ich stopnia dostępności oraz pozwalają na optymalne zaplanowanie rozwoju infrastruktury IT.
 

Najważniejsze cechy Flopsar

Centralny widok, nazwany jest Galaktyką 

Nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Galaktyka pokazuje wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery aplikacji. Poszczególne instancje rozróżniane są konfigurowalnymi kolorami. Nie ma znaczenia technologia czy warstwa – prezentacja, szyna usług (ESB) czy silnik procesów biznesowych (BPM). Spowolnienia, błędy, zawieszenia się pojedynczych instancji są natychmiast doskonale widoczne – na widoku pojawiają się puste przestrzenie, zmienia się ilość punktów, punkty przemieszczają się w kierunku górnej krawędzi wykresu. 
 

Śledzenie i korelacja pojedynczych transakcji 

We Flopsar nie musimy „wstrzykiwać” syntetycznych korelatorów, aby „odtworzyć” transkacje użytkownika, który skarży się na nieprawidłowe działanie systemu. Możemy odszukać go po dowolnym identyfikatorze, a następnie wyświetlić listę transakcji, która została przez niego wykonana w monitorowanym systemie, wraz z parametrami, którymi posługiwał się wysyłając żądania do serwera aplikacji. Możemy precyzyjnie określić dlaczego doszło do powstania problemu. 
 

Analiza i raporty 

Flopsar zapisuje cały ruch, a więc pojedyncze transakcje. Dane nie są agregowane, a więc nie są tracone żadne informacje. We Flopsar dowolny raport i dowolny wskaźnik może być z łatwością stworzony. Oprócz zestawu standardowych, wbudowanych raportów analitycznych, umożliwiających prezentację danych historycznych, narzędzie daje użytkownikom potężne możliwości – każda dana zgromadzona w bazie Flopsar może zostać pobrana za pomocą dostarczonego sterownika.