Kompletna ochrona w jednym prostym rozwiązaniu dla zabezpieczenia Twoich wrażliwych danych. Endpoint Protector to niezwykle proste w zarządzaniu i implementacji rozwiązanie chroniące stacje robocze oraz urządzenia mobilne przed utratą, wyciekiem i kradzieżą danych.

Endpoint Protector by CosoSys

Cztery moduły wchodzące w skład Endpoint Protector zapewniają elastyczność oraz granularną administrację praw i dostępu dla urządzeń – użytkowników – grup lub globalne ustawienia polityk. Zcentralizowana webowa konsola administracyjna pozwala zarządzać wszystkimi modułami z jednego miejsca.

Moduły

Przejmij kontrolę nad portami stacji roboczych i serwerów oraz urządzeniami do nich podłączonymi, takimi jak:
 • Urządzenia magazynujące
 • Karty pamięci
 • CD/DVD
 • Zewnętrzne dyski twarde
 • Drukarki
 • Kamery i aparaty
 • Smartfony i tablety
 • Odtwarzacze MP3/MP4
 • Urządzenia biometryczne
 • oraz wiele więcej…
Z modułem do Kontroli Urządzeń masz możliwość:
 • Śledzenia i tworzenia kopii plików na serwerze
 • Tworzenia białych list urządzeń
 • Dostępu do szczegółowych raportów i analiz
 • Tymczasowego hasła offline pozwalającego w nagłym przypadku na ominięcie polityk
 • Integracji i synchronizacji z Active Directory

Content Aware Protection | Kontrola Treści [Windows/macOS/Linux]

Zdefiniuj jaka treść lub typ plików mają być zabezpieczone przed wyciekiem poprzez:
 • Pocztę email
 • Przeglądarki internetowe
 • Komunikatory
 • Serwisy wymiany plików
 • oraz wiele więcej…
Z modułem Kontroli Treści masz możliwość:
 • Tworzenia i wdrażania polityk bezpieczeństwa przed wyciekiem i kradzieżą zdefiniowanej treści
 • Ochronę informacji o danych osobowych, kartach kredytowych, informacji o kontach bankowych
 • Tworzenia słów kluczowych i wyrażeń regularnych, które powinny być zabezpieczone
 • Zdefiniowanie wrażliwych na wyciek typów plików
eDiscovery | Skanowanie danych [Windows/macOS/Linux]
Zdefiniuj jaka treść jest wrażliwa dla Twojego biznesu w oparciu o:
 • Typ pliku
 • Predefiniowaną treść
 • Domyślną zawartość
 • Wyrażenia regularne
 • Nazwę pliku
Z modułem eDiscovery masz możliwość:
 • Skanowania poufnych danych na wskazanych stacjach roboczych
 • Zaszyfrowania lub usunięcia odnalezionych poufnych informacji
 • Ograniczenia nieautoryzowanego dostępu do danych przez osoby nieupoważnione

Enforced Encryption | Szyfruj i zabezpieczaj urządzenia pamięci masowej USB [Windows/macOS]

Dzięki modułowi EE będziesz w stanie:

 • Upowaznić użytkowników do przesyłania poufnych danych tylko na zaszyfrowane urządzenia USB
 • Utworzyć główne hasło, które pomoże w sytuacji, np. resetu hasła użytkownika
 • Zachować zgodność z HIPAA, PCI DSS, SOX i innymi, zabezpieczając urządzenia USB
 • Zminimalizować ryzyko utraty danych, które może wpłynąć na ciągłość działania Twojego biznesu