Integrated Data Protection Appliance (IDPA) to konwergentne rozwiązanie oferujące kompletny zestaw narzędzi do tworzenia backupu, replikacji, odtwarzania, deduplikacji, Instant Access and Restore. Dodatkowo urządzenie można podłączyć do chmury w celach Disaster Recovery oraz długoterminowej retencji. To wszystko w ranach jednego urządzenia, po to, by obniżyć koszty ochrony danych,  a także przyspieszyć proces wdrożenia (nawet do 10 razy).

Dell logotype

Wyzwania dnia codziennego

Dzisiejsze firmy, napotykają na rosnące problemy z niekontrolowanym rozrostem danych,różnorodnością aplikacji, rosnącą ilością użytkowników oraz ograniczeniem zasobów.Wywołują tym samym potrzebę wdrożenia rozwiązań dających większe możliwościmniejszymi kosztami. Dell EMC pomaga klientom zmodernizować ich środowisko ochrony danych i zastąpić starsze aplikacje backupowe nowymi.   
 

Co to jest IDPA?

Integrated Data Protection Appliance (IDPA) to konwergentne rozwiązanie oferujące kompletny zestaw narzędzi do tworzenia backupu, replikacji, odtwarzania, deduplikacji, Instant Access and Restore. Dodatkowo urządzenie można podłączyć do chmury w celach Disaster Recovery oraz długoterminowej retencji. To wszystko w ranach jednego urządzenia, po to, by obniżyć koszty ochrony danych,  a także przyspieszyć proces wdrożenia (nawet do 10 razy).  
 

IDPA na tle konkurencji

IDPA wspiera największą gamę aplikacji, jest zoptymalizowany pod VMware’a, skraca backupWindowsów dwukrotnie. Wymaga o 98% mniejszej przepustowości łączy oraz daje możliwośćzapisu siedem razy większą ilością strumieni. Dostarcza do 20% więcej przestrzeni w rozmiarze 2U. Średni poziom deduplikacji 55:1 pozwala na zabezpieczenie około 5 PB danych. Co więcej, zastosowanie funkcji Cloud Tier dla danych zimnych zwiększa możliwości protekcji do aż 14,4 PB.  
 

Obniżone koszty ochrony danych

Sumując wszystkie wcześniej wymienione funkcjonalności, IDPA DP4400 dostarcza branżynajniższe kosztowo narzędzie do ochrony danych – oszczędności rzędu 80% w ilościzapisywanych danych. Dzięki temu możemy objąć protekcją 4x więcej danych.

Typowe zastosowania IDPA

  • Ochrona Laptopów/Desktopów  
  • Ochrona filii/biur terenowych (ROBO)  
  • Ochrona zróżnicowanych aplikacji I baz danych  
  • Ochrona środowisk wirtualnych i fizycznych  
  • Wszystkie licencje w cenie urządzenia  
  • Uproszenie i automatyzacja ochrony  
  • System monitoringu chronionych danych  
  • System przeszukiwania chronionych danych  
  • Brak ograniczeń licencyjnych na urządzenia, czy pojemność  
  • Wsparcie dla natywnych aplikacji MS SQL, Oracle oraz SAP  

Najważniejsze cechy

IDPA DP4400 oferuje skonsolidowaną w 2U ochronę danych opartą na platformie Dell EMCPowerEdge 14G Server. Łączy w jeden appliance dedykowaną ochronie danych macierz, oprogramowanie, wyszukiwarkę, narzędzia do analizy. Urządzenie posiada również możliwość podłączenia do chmury. DP4400 jest prosty w zarządzaniuwdrożeniu oraz aktualizacji. Skaluje się od 8 TB – 96 TB. Rozbudowa między 8TB a 24 TB odbywa się tylko i wyłącznie licencyjnie. Eliminuje to konieczność ingerencji w hardware, co z kolei zapewnia ciągłość działania w trakcie zwiększania pojemności.