Citrix ADC jest rozwiązaniem dostarczania aplikacji i równoważenia obciążenia, które zapewnia doskonałe możliwości dla użytkownika korzystającego z aplikacji internetowych, tradycyjnych i chmurowych, bez względu na miejsce ich obsługi.

citrix logotype

Optymalizuj dostarczanie aplikacji na potrzeby aplikacji tradycyjnych i chmurowych

Citrix ADC jest rozwiązaniem dostarczania aplikacji i równoważenia obciążenia, które zapewnia doskonałe możliwości dla użytkownika korzystającego z aplikacji internetowych, tradycyjnych i chmurowych, bez względu na miejsce ich obsługi. Dostarczane jest w różnych formach i opcjach wdrożenia bez ograniczania użytkownika do jednej chmury. Licencjonowanie łączne umożliwia przenoszenie pojemności między wdrożeniami chmury. Rozwiązanie do dostarczania aplikacji Citrix zorientowane na oprogramowanie oferuje:

  • proste zarządzanie jednopłaszczyznowe i spójność operacyjną we wdrożeniach hybrydowych, z wieloma chmurami;
  • kompletne bezpieczeństwo w warstwie 3–7 na potrzeby aplikacji i interfejsów API;
  • integrację z Kubernetes i narzędziami open source do obsługi aplikacji chmurowych.

Przekształć swoją infrastrukturę w opartą na aplikacjach i definiowaną programowo sieć

W odróżnieniu od usprawnień w zakresie wirtualizacji przetwarzania i pamięci masowej networking nie do końca sprawdził się we wdrożeniu przetwarzania w chmurze w przedsiębiorstwie. Dynamika usług w chmurze wymaga nowego poziomu elastyczności i skalowalności, który wykracza poza możliwości istniejących sieci centrów przetwarzania danych. Przejście na sieć definiowaną przez oprogramowanie (SDN) zapewnia programowalność i elastyczność sieci, umożliwiając nadążanie za potrzebami biznesowymi.

Maksymalizowanie sprawności centrów przetwarzania danych dzięki integracji Citrix ADC i Cisco ACI

Kontroler Citrix ADC został zintegrowany z wiodącą architekturą sterowanych programowo sieci, aby zapewnić nowy standard sprawności. Współpraca infrastruktury Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI) i kontrolera Citrix ADC pozwala optymalizować działanie centrum przetwarzania danych i wdrażanie aplikacji dzięki wspólnej strukturze oraz jednemu punktowi automatyzacji i zarządzania. Infrastruktura ACI umożliwia dopasowywanie infrastruktury pomocniczej na podstawie wymagań biznesowych aplikacji. Kontroler Citrix ADC łączy infrastrukturę i aplikacje, dostarczając te informacje do kontrolera Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). W rzeczywistości Citrix ADC jest jedynym kontrolerem dostarczania aplikacji, który pozwala na pełną integrację z ujednoliconą infrastrukturą firmy Cisco.