​AutomateNOW! to narzędzie klasy Enterprise Workload Scheduling and Automation specjalizujące się w systemach przetwarzania i dostarczania informacji.

Infinite

„AutomateNOW! to bardzo elastyczny i wysoce wydajny system do automatyzacji procesów IT, wspierany zaawansowanymi algorytmami analitycznymi, działający praktycznie w dowolnym środowisku: on-premise, wirtualnym czy chmurze publicznej. Jest prosty, przejrzysty, wydajny i skalowalny, dzięki czemu z łatwością może korzystać z niego także użytkownik nieposiadający zaawansowanej wiedzy technicznej w średniej lub dużej firmie. Dzięki elastycznej i otwartej architekturze, może integrować się i zarządzać praktycznie dowolnymi rozwiązaniami i platformami informatycznymi” – Mirosław Andziak, CEO InfiniteDATA.

Korzyści

Niezawodność usług (3 x większa niezawodność): 

 • 20-30% mniej incydentów,
 • 3 x krótszy MTTR (średni czas naprawy),
 • 20-40% szybsze przetwarzanie,
 • Możliwość prognozowania,
 • Proaktywna komunikacja,
 • Self-service dla biznesu,
 • Monitorowanie i ochrona SLA. 

Efektywność operacyjna (25%-40% niższe koszty): 

 • Potencjał automatyzacyjny (50%),  
 • Mniej czynności operacyjnych (50%), 
 • Mechanizmy proaktywnej notyfikacji, 
 • Możliwość optymalizacji procesów.

Pełna kontrola (4 x lepsza kontrola): 

 • Pełna kontrola nad procesami,
 • Pełna kontrola nad czasem dostarczenia informacji,
 • Pełna kontrola nad aktywnością zespołów,
 • Pełna kontrola poddostawców.

Ekstremalna wydajność dzięki architekturze mikroserwisowej: 

Ponad 10 mln jednoczesnych zadań w ramach jednego serwera AutomateNOW! 

 • Self-healing  

Dzięki architekturze opartej o Jlupin system może sam wykrywać i naprawiać swoje funkcje na poziomie serwera centralnego i agentów.

 • Zaawansowane modelowanie, monitory i sensory 

Możliwość monitorowania i reagowania na dowolne zdarzenia w środowisku informatycznym, zintegrowane za pomocą Infinite Integration®.

 • Dynamiczny model uprawnień 

System pozwala na dynamiczne dostosowywanie uprawnień użytkownika w zależności od stanu, miejsca i kontekstu przetwarzania.

Elastyczny i uczciwy model licencyjny 

 • Licencja oparta o ilość node (gdzie wykonujemy taski) i ilość definicji zadań (nie ilość ich wykonań).

Brak ukrytych opłat i dodatkowych płatnych modułów 

 • Wszystkie konektory i funkcje dostępne w standardowej licencji,
 • Jedynym płatnym dodatkiem jest Application Performance Monitoring (dla wybranych node).

Zarządzanie zasobami 

 • Możliwość monitorowania i warunkowania realizacji zadań od dynamicznego poziomu wykorzystania zasobu.

Nowoczesne zadania iteracyjne 

 • Funkcje For Each Boradcast pozwalają bez ograniczeń tworzyć serie zadań i ich propagację stosownie do potrzeb dla nieograniczonej liczby zadań i node.

Zaawansowane możliwości analityczne 

 • Przewidywanie czasów realizacji, proaktywne notyfikacje, monitorowanie SLA/OLA,  kontekstowość działania.

Możliwości funkcjonalne

Elastyczne automatyzowanie zadań:

 • automatyzacja bazująca na harmonogramie, warunkach, zależnościach, kalendarzach i zdarzeniach.

Jeden punkt kontroli:

 • jedna prosta aplikacja do definiowania, monitorowania, zarządzania kontroli i integracji procesów przetwarzań danych.

Analiza ścieżki krytycznej:

 • możliwość zarządzania i monitorowania kluczowych zadań i wąskich gardeł w krytycznych procesach.

Prognozowanie czasów przetwarzania:

 • budowanie statystyki przetwarzań historycznych I przewidywanie czasów zakończenia obecnych.

Ochrona SLA:

 • śledzenie i mierzenie zarówno SLA jak i OLA poddostawców.

Silnik zdarzeniowy:

 • wykrywanie zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń,
 • możliwość tworzenia procesów dynamicznych.

Zarządzanie zasobami:

 • zasoby krytyczne, konkurencyjne zasoby ilościowe, CPU, pamięć, macierze.

Managed File Transfer:

 • detekcja pojawienia się plików,
 • transfery punkt-2-punkt z kontrolą jakościową.

Otwarta integracja via Infinite Integration®:

 • API do integracji za pośrednictwem web services,
 • pełna komunikacja z Internet of Things.

Skalowalność klasy Enterprise:

 • skalowanie do 10 M jednocześnie przetwarzanych zadań,
 • bezpieczeństwo: dostęp i wymiana informacji z logowaniem,
 • pełna audytowalność (SOX).

Procesy podatne na automatyzację:

 • systemy core- zamknięcie dnia (IT),
 • analityka danych (CRM),
 • kampanie marketingowe (CRM),
 • transfer plików (IT),
 • zamknięcie miesiąca i roku finansowego (finanse),
 • dystrybucja cenników w sieciach sklepów detalicznych (sprzedaż),
 • powoływanie i wyłączanie środowisk chmurowych (IT),
 • testy przełączenia Disater Recovery (IT),
 • raportowanie obligatoryjne – Basel II/III, Solvency, IFRS (MIS rachunkowość),
 • zarządzanie releasaami oprogramowania (DevOps),
 • ładowanie hurtowni i systemów raportowych (finanse).
Play Video

AutomateNOW! launch intro