secfense

Secfense jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym lub programowym, które umożliwia aktywacje usług związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w procesie uwierzytelniania użytkowników oraz autoryzacji kluczowych transakcji w dowolnej aplikacji web.

Ochrona tożsamości użytkowników w dowolnej aplikacji web – aktywowana bez angażowania programistów czy ingerencji w kod oraz wolna od vendor-locka. Secfense jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym lub programowym, które umożliwia aktywacje usług związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w procesie uwierzytelniania użytkowników oraz autoryzacji kluczowych transakcji w dowolnej aplikacji web. Kluczowe dla Secfense jest to, ze proces budowania warstwy ochronnej, a następnie egzekwowania polityk bezpieczeństwa odbywa się “w locie” – bez bezpośredniej ingerencji w chronione aplikacje.

Zapoznałeś się z naszymi produktami i usługami i chcesz nawiązać z nami współpracę, napisz lub zadzwoń!

Zaciekawiła Cię nasza oferta, zespół i stworzone przez nas produkty! Zapraszamy do kontaktu.