EITT

Firma szkoleniowa, działająca w obszarach: technologi, bezpieczeństwa, doskonalenia kompetencji, zarządzania projektami i zespołami, certyfikacji językowej.

Firma szkoleniowa, działająca w obszarach:

  • technologie,
  • bezpieczeństwo,
  • doskonalenie kompetencji,
  • zarządzanie projektami i zespołami,
  • certyfikacja językowa.