Skip to main content

Flopsar 4.0

On-line monitoring

  • Monitorowanie aktualnie wykonywanych (i zawieszonych) żądań na serwerze aplikacji
    • Czasy odpowiedzi w 3 slotach (zielony, żółty i czerwony)
    • Błędy (wyjątki)
    • Wątki i load
  • System alertowy oraz „podpowiedzi” (advice)

Ekspolorator metryk

Możliwość odszukania dowolnej metryki zarejestrowanej przez agenta w dowolnym czasie (historia)

Możliwość wykonania raportu z  agregacjami

Manager licencji

  • Możliwość podpięcia agenta do dowolnej liczby serwerów aplikacji
  • Konsumpcja licencji dopiero w momencie przypisania do aplikacji a aplikacji do agenta

Zmiana sposobu zarządzania agentami – poziom aplikacji

Przypisywanie konfiguracji do aplikacji – dynamiczne zarządzanie kontenerami

Część administracyjna

Diagramy połączeń