Skip to main content
Outsourcing

Cybertrendy: outsourcing

By 23 grudnia 202031 maja, 2023No Comments

Blisko 8 na 10 firm zleca kwestie bezpieczeństwa informacji zewnętrznym dostawcom, z czego 60% powierza zewnętrznej firmie więcej niż jedną funkcję lub proces bezpieczeństwa.
Najczęściej firmy zewnętrzne zajmują się analizą złośliwego oprogramowania, monitorowaniem bezpieczeństwa i wsparciem reakcji na cyberataki.

nFlo oferuje outsourcing funkcji i procesów bezpieczeństwa.