FortiSASE: kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa chmury

W dobie cyfrowej transformacji, organizacje na całym świecie coraz częściej przenoszą swoje operacje do chmury, korzystając z jej elastyczności, skalowalności i oszczędności kosztów. Jednakże, wraz z rosnącą adaptacją chmurowych rozwiązań, rośnie także liczba zagrożeń cybernetycznych. Ataki ransomware, kradzież danych, oraz inne formy cyberprzestępczości stają się coraz bardziej wyrafinowane, co sprawia, że tradycyjne metody zabezpieczania infrastruktury IT są niewystarczające. W tym kontekście pojawia się potrzeba kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa, które są w stanie chronić środowiska hybrydowe i chmurowe w sposób holistyczny i skuteczny.

FortiSASE to jedno z takich rozwiązań. Łączy w sobie szereg zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, takich jak Secure Web Gateway (SWG), Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall as a Service (FWaaS), oraz Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN). Dzięki temu oferuje wszechstronną kontrolę, widoczność i analitykę bezpieczeństwa, zapewniając ochronę danych i aplikacji w różnych środowiskach IT. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jak FortiSASE integruje te technologie, aby dostarczyć kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa chmury.

1. FortiSASE: przegląd i kluczowe funkcje

FortiSASE to platforma bezpieczeństwa chmurowego stworzona przez Fortinet, która łączy różnorodne technologie zabezpieczające w jedno, spójne rozwiązanie. Jej głównym celem jest zapewnienie organizacjom pełnej kontroli i widoczności nad ich infrastrukturą IT, niezależnie od tego, czy jest ona ulokowana lokalnie, w chmurze publicznej, czy w środowisku hybrydowym.

Główne funkcje FortiSASE obejmują:

 • Secure Web Gateway (SWG): Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z internetu, kontrola dostępu do sieci oraz filtrowanie treści.
 • Zero Trust Network Access (ZTNA): Model bezpieczeństwa oparty na zasadzie “nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”, który zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji i danych.
 • Cloud Access Security Broker (CASB): Monitorowanie i kontrola użycia aplikacji chmurowych, zarządzanie politykami bezpieczeństwa i ochrona danych.
 • Firewall as a Service (FWaaS): Chmurowe rozwiązanie firewall, które zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami sieciowymi.
 • Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN): Technologia umożliwiająca optymalizację i zabezpieczenie połączeń sieciowych pomiędzy oddziałami firmy i chmurą.

FortiSASE zapewnia spójność polityk bezpieczeństwa, centralizację zarządzania oraz zaawansowaną analitykę, co czyni ją wyjątkowo skutecznym narzędziem w walce z nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

2. Secure Web Gateway (SWG) w FortiSASE

Secure Web Gateway (SWG) to jeden z kluczowych komponentów FortiSASE. SWG to rozwiązanie, które chroni użytkowników przed zagrożeniami pochodzącymi z internetu, zapewniając jednocześnie kontrolę dostępu do sieci i filtrowanie treści.

Funkcjonalności SWG w FortiSASE obejmują:

 • Filtracja URL: Blokowanie dostępu do niebezpiecznych stron internetowych.
 • Ochrona przed malware: Wykrywanie i blokowanie złośliwego oprogramowania przed jego dotarciem do użytkowników.
 • Kontrola aplikacji: Monitorowanie i kontrola użycia aplikacji internetowych, aby zapewnić zgodność z politykami bezpieczeństwa organizacji.
 • Zapobieganie utracie danych (DLP): Monitorowanie i kontrola przepływu danych w celu zapobiegania ich nieautoryzowanemu wyciekowi.

Przykłady zastosowań SWG w praktyce to blokowanie dostępu do złośliwych stron internetowych, zabezpieczanie przed phishingiem, oraz monitorowanie użycia aplikacji SaaS w celu zapewnienia zgodności z politykami firmy.

3. Zero Trust Network Access (ZTNA) w FortiSASE

Zero Trust Network Access (ZTNA) to model bezpieczeństwa, który opiera się na zasadzie “nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”. W kontekście FortiSASE, ZTNA jest implementowane w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do aplikacji i danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika czy urządzenia.

Implementacja ZTNA w FortiSASE obejmuje:

 • Weryfikację tożsamości: Każdy użytkownik i urządzenie muszą być weryfikowane przed uzyskaniem dostępu do zasobów.
 • Polityki dostępu: Dostęp do aplikacji i danych jest przyznawany na podstawie polityk bezpieczeństwa, które są dostosowane do roli użytkownika i poziomu ryzyka.
 • Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a zasobami są szyfrowane w celu ochrony przed przechwyceniem.

Korzyści płynące z zastosowania ZTNA w FortiSASE to m.in. zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu, lepsza ochrona danych, oraz zwiększenie elastyczności w zarządzaniu dostępem do zasobów IT.

4. Cloud Access Security Broker (CASB) w FortiSASE

Cloud Access Security Broker (CASB) to technologia, która działa jako pośrednik między użytkownikami a dostawcami usług chmurowych, zapewniając monitorowanie i kontrolę użycia aplikacji chmurowych. CASB w FortiSASE oferuje szereg funkcjonalności, które pomagają organizacjom zabezpieczyć swoje dane w chmurze.

Funkcjonalności CASB w FortiSASE obejmują:

 • Monitorowanie użycia aplikacji chmurowych: Śledzenie, jakie aplikacje są używane, przez kogo i w jakim celu.
 • Zarządzanie politykami bezpieczeństwa: Definiowanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa dotyczących użycia aplikacji chmurowych.
 • Ochrona danych: Zapewnienie ochrony danych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze poprzez szyfrowanie i mechanizmy zapobiegania utracie danych (DLP).

Przykłady scenariuszy użycia CASB to kontrola dostępu do aplikacji SaaS, monitorowanie aktywności użytkowników w chmurze, oraz ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych.

5. Firewall as a Service (FWaaS) w FortiSASE

Firewall as a Service (FWaaS) to chmurowe rozwiązanie firewall, które zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami sieciowymi. W FortiSASE, FWaaS jest integralnym elementem, który pozwala na zabezpieczenie sieci organizacji w sposób skalowalny i efektywny.

Rola i znaczenie FWaaS w FortiSASE obejmują:

 • Ochrona przed zagrożeniami: Wykrywanie i blokowanie zaawansowanych zagrożeń sieciowych, takich jak ataki DDoS, złośliwe oprogramowanie i próby włamań.
 • Segmentacja sieci: Izolowanie różnych segmentów sieci w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się ataków.
 • Centralizacja zarządzania: Zarządzanie politykami bezpieczeństwa i logami zdarzeń z jednego centralnego punktu.

Przykłady korzyści i zastosowań FWaaS to ochrona przed atakami z zewnątrz, monitorowanie ruchu sieciowego, oraz elastyczne dostosowywanie polityk bezpieczeństwa do zmieniających się potrzeb organizacji.

6. SD-WAN w FortiSASE

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) to technologia umożliwiająca optymalizację i zabezpieczenie połączeń sieciowych pomiędzy oddziałami firmy i chmurą. W FortiSASE, SD-WAN jest kluczowym elementem, który zapewnia wydajne i bezpieczne połączenia sieciowe.

Integracja SD-WAN w FortiSASE obejmuje:

 • Optymalizację ruchu sieciowego: Dynamiczne kierowanie ruchu sieciowego w oparciu o bieżące warunki sieciowe, aby zapewnić najlepszą wydajność.
 • Zabezpieczenie połączeń: Szyfrowanie ruchu sieciowego i monitorowanie pod kątem zagrożeń.
 • Centralne zarządzanie: Zarządzanie politykami SD-WAN z jednego punktu, co ułatwia ich wdrażanie i monitorowanie.

Przykłady praktycznego wykorzystania SD-WAN to optymalizacja połączeń pomiędzy oddziałami firmy, zapewnienie bezpiecznego dostępu do aplikacji chmurowych, oraz zwiększenie niezawodności i wydajności sieci.

7. Kontrola, widoczność i analityka bezpieczeństwa w FortiSASE

FortiSASE oferuje zaawansowane funkcje kontroli, widoczności i analityki bezpieczeństwa, które są kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w środowiskach hybrydowych i chmurowych.

Funkcje kontroli i widoczności w FortiSASE obejmują:

 • Monitorowanie aktywności użytkowników: Śledzenie działań użytkowników w sieci i aplikacjach w celu wykrywania podejrzanych zachowań.
 • Analityka zagrożeń: Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów analitycznych do identyfikacji i analizy potencjalnych zagrożeń.
 • Raportowanie i alerty: Generowanie raportów i wysyłanie alertów w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Znaczenie tych funkcji w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w środowiskach hybrydowych i chmurowych polega na tym, że umożliwiają one organizacjom szybkie reagowanie na zagrożenia, poprawę zgodności z przepisami oraz zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

8. Integracja FortiSASE z istniejącą infrastrukturą IT

Integracja FortiSASE z istniejącą infrastrukturą IT jest kluczowym krokiem w procesie wdrożenia tego rozwiązania. FortiSASE może być zintegrowany z różnymi systemami i narzędziami, co pozwala na płynne przejście do nowego modelu bezpieczeństwa.

Kroki do wdrożenia FortiSASE w organizacji obejmują:

 • Ocena obecnej infrastruktury: Analiza istniejących systemów i narzędzi w celu określenia, jak najlepiej zintegrować FortiSASE.
 • Planowanie wdrożenia: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, uwzględniającego potrzeby i wymagania organizacji.
 • Implementacja i testowanie: Wdrażanie FortiSASE w środowisku produkcyjnym oraz przeprowadzanie testów w celu zapewnienia, że wszystko działa poprawnie.

Przykłady udanych wdrożeń FortiSASE to integracja z systemami zarządzania tożsamością, narzędziami do monitorowania sieci, oraz platformami do zarządzania politykami bezpieczeństwa.

9. Wyzwania i przyszłość FortiSASE

Chociaż FortiSASE oferuje wiele korzyści, istnieją także wyzwania związane z jego wdrożeniem. Potencjalne trudności mogą obejmować:

 • Złożoność integracji: Integracja FortiSASE z istniejącą infrastrukturą może być skomplikowana i wymagać specjalistycznej wiedzy.
 • Koszty: Wdrożenie FortiSASE może wiązać się z wysokimi kosztami, zwłaszcza dla mniejszych organizacji.
 • Zarządzanie zmianami: Przejście na nowe rozwiązanie może wymagać znacznych zmian w procesach i politykach organizacji.

Jednak przyszłość rozwiązań bezpieczeństwa chmurowego jest obiecująca. Z coraz większą liczbą organizacji przenoszących swoje operacje do chmury, potrzeba zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak FortiSASE, będzie nadal rosła. FortiSASE ma potencjał, aby stać się standardem w dziedzinie bezpieczeństwa chmurowego, oferując organizacjom nie tylko ochronę przed zagrożeniami, ale także narzędzia do zarządzania i optymalizacji ich infrastruktury IT.

10. Podsumowanie

FortiSASE to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa chmury, które łączy w sobie szereg zaawansowanych technologii, takich jak SWG, ZTNA, CASB, FWaaS i SD-WAN. Dzięki temu oferuje wszechstronną kontrolę, widoczność i analitykę bezpieczeństwa, zapewniając ochronę danych i aplikacji w różnych środowiskach IT. Integracja FortiSASE z istniejącą infrastrukturą IT może być wyzwaniem, ale korzyści płynące z jego wdrożenia są znaczne. W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, FortiSASE stanowi skuteczne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem w nowoczesnych organizacjach.

Udostępnij swoim znajomym