Cyberzagrożenia 2023: Praktyczny przewodnik na podstawie raportu Fortinet Threat Landscape

Bezpieczeństwo cybernetyczne stało się jednym z najważniejszych aspektów zarządzania współczesnymi organizacjami. Wzrost liczby cyberataków i ich złożoność wymuszają na firmach ciągłe doskonalenie swoich strategii obronnych. W drugiej połowie 2023 roku krajobraz zagrożeń cybernetycznych uległ znaczącym zmianom. FortiGuard Labs odnotował wzrost liczby unikalnych wykryć exploitów o 10% oraz wzrost liczby wykryć w organizacjach o 17% . Celem tego artykułu jest zwiększenie świadomości na temat najnowszych zagrożeń cybernetycznych oraz promowanie rozwiązań oferowanych przez naszą firmę.

Artykuł ten skierowany jest do managerów, prezesów, szefów działów IT (CIO), pracowników działów IT, pracowników działów bezpieczeństwa, CISO oraz działów compliance i data governance. W kolejnych sekcjach omówimy najnowsze trendy i zagrożenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, techniki stosowane przez cyberprzestępców oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i lukami w zabezpieczeniach.

Aktualny krajobraz zagrożeń cybernetycznych

Ransomware, malware i botnety

W drugiej połowie 2023 roku cyberprzestępczość osiągnęła nowy poziom. FortiGuard Labs odnotował znaczący wzrost liczby ataków ransomware, które stały się głównym narzędziem wykorzystywanym przez cyberprzestępców do wyłudzania pieniędzy od firm . Ransomware nadal dominuje w krajobrazie zagrożeń, ale nie jest jedynym narzędziem wykorzystywanym przez atakujących. Malware i botnety również odgrywają kluczową rolę w skomplikowanych atakach na organizacje.

Ataki na infrastrukturę krytyczną

Wzrost liczby ataków na infrastrukturę krytyczną jest jednym z najbardziej niepokojących trendów. W raporcie FortiGuard Labs wskazano, że ponad 40% ransomware i wiperów skierowanych było na sektor przemysłowy, co pokazuje, że cyberprzestępcy koncentrują się na OT (Operational Technology) i łańcuchach dostaw . Ataki na infrastrukturę krytyczną mogą prowadzić do poważnych zakłóceń, a nawet katastrof, dlatego firmy muszą być szczególnie czujne i dobrze przygotowane.

Przykłady ostatnich incydentów bezpieczeństwa

Ostatnie incydenty bezpieczeństwa pokazują, jak groźne mogą być ataki cyberprzestępców. W drugiej połowie 2023 roku odnotowano wzrost liczby ataków na urządzenia IoT (Internet of Things). Urządzenia takie jak routery, kamery i inne urządzenia połączone z siecią są często słabo chronione, co czyni je łatwym celem dla atakujących . Przykładem jest atak na urządzenia sieciowe Zyxel, który wykorzystał lukę w zabezpieczeniach routera zakończonego wsparcia, opublikowaną po raz pierwszy w 2017 roku .

Techniki stosowane przez cyberprzestępców

Zaawansowane grupy APT

Grupy APT (Advanced Persistent Threats) wykorzystują zaawansowane techniki ataków, które często obejmują phishing, ataki na luki w zabezpieczeniach oraz brute force. W drugiej połowie 2023 roku FortiGuard Labs zidentyfikował, że 38 z 143 zaawansowanych grup APT wymienionych przez MITRE było aktywnych . Grupy te są niezwykle groźne, ponieważ działają w sposób zorganizowany i celowy, często na zlecenie rządów lub dużych organizacji.

Metody ataków

Phishing nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych metod ataków, używaną do wyłudzania danych uwierzytelniających od pracowników firm. Ataki na luki w zabezpieczeniach systemów i aplikacji są kolejną popularną techniką. W drugiej połowie 2023 roku 41% organizacji wykryło aktywność związana z exploitami, które miały mniej niż miesiąc . Szybkość, z jaką atakujący wykorzystują nowe luki, zmusza firmy do ciągłego monitorowania i aktualizacji swoich systemów.

Zastosowanie narzędzi open-source

Wykorzystanie narzędzi open-source przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków staje się coraz bardziej powszechne. Narzędzia te, takie jak LokiBot czy IcedID, są często używane do przechwytywania danych uwierzytelniających i innych wrażliwych informacji . Narzędzia te są łatwo dostępne i mogą być używane do przeprowadzania zaawansowanych ataków z minimalnym nakładem finansowym.

Znaczenie odpowiedniego zarządzania lukami w zabezpieczeniach

Przykłady najczęściej wykorzystywanych luk w zabezpieczeniach

Regularne aktualizacje i patchowanie systemów są kluczowe w ochronie przed cyberatakami. FortiGuard Labs zauważyło, że luki w zabezpieczeniach, takie jak CVE-2017-17107, które zostały po raz pierwszy opublikowane lata temu, nadal są wykorzystywane przez cyberprzestępców . W związku z tym firmy muszą regularnie aktualizować swoje systemy, aby chronić się przed starymi i nowymi zagrożeniami.

Znaczenie regularnego aktualizowania i patchowania systemów

Niestety, wiele firm zaniedbuje aktualizacje systemów, co prowadzi do poważnych konsekwencji. W 86% przypadków, gdzie nieautoryzowany dostęp uzyskano poprzez wykorzystanie luki w zabezpieczeniach, znana była już łatka, ale nie została wdrożona . Brak regularnych aktualizacji i patchowania może skutkować poważnymi naruszeniami bezpieczeństwa i ogromnymi stratami finansowymi.

Przypadki zaniedbań i ich konsekwencje

Zaniedbania w zakresie zarządzania lukami w zabezpieczeniach mogą prowadzić do poważnych incydentów. Przykładem może być atak na systemy IoT, gdzie luki w routerach i kamerach sieciowych były wykorzystywane do przeprowadzania skomplikowanych ataków na infrastruktury sieciowe . Firmy muszą być proaktywne w zarządzaniu bezpieczeństwem swoich systemów, aby uniknąć takich sytuacji.

Najnowsze trendy w cyberbezpieczeństwie

AI i ML w wykrywaniu zagrożeń

Technologie takie jak AI i ML odgrywają coraz większą rolę w wykrywaniu zagrożeń. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają na szybkie i skuteczne wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń zanim dojdzie do incydentu . FortiGuard Labs wykorzystuje zaawansowane technologie, aby analizować dane z milionów czujników i dostarczać precyzyjnych informacji na temat zagrożeń.

Zero Trust i bezpieczeństwo chmurowe

Nowoczesne podejścia do bezpieczeństwa, takie jak Zero Trust i bezpieczeństwo chmurowe, zyskują na popularności. Zero Trust opiera się na zasadzie, że żadna osoba ani urządzenie nie jest zaufane domyślnie, niezależnie od tego, czy znajduje się w sieci wewnętrznej czy zewnętrznej . Z kolei bezpieczeństwo chmurowe koncentruje się na ochronie danych i aplikacji przechowywanych w chmurze przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.

Przykłady nowo wdrażanych rozwiązań

FortiRecon to jedno z nowo wdrażanych rozwiązań, które zapewnia zaawansowane monitorowanie zagrożeń i ich analizę. System ten wykorzystuje technologie AI i ML do identyfikowania i neutralizowania zagrożeń w czasie rzeczywistym . Inne nowoczesne rozwiązania obejmują systemy wykrywania i reagowania na zagrożenia sieciowe (NDR) oraz zaawansowane firewalle nowej generacji (NGFW).

Znaczenie szkoleń i budowania świadomości

Rola szkoleń dla pracowników

Szkolenia dla pracowników są kluczowym elementem ochrony przed cyberzagrożeniami. Programy szkoleniowe, które uczą pracowników rozpoznawania i reagowania na zagrożenia, znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa w firmie . Pracownicy muszą być świadomi różnych technik ataków, takich jak phishing, aby skutecznie chronić firmowe zasoby.

Przykłady programów szkoleniowych i ich efektywność

Przykłady efektywnych programów szkoleniowych obejmują szkolenia z zakresu phishingu, zarządzania hasłami oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych. Programy te mogą być prowadzone w formie interaktywnych sesji online, warsztatów lub symulacji ataków . Regularne szkolenia i testy zwiększają świadomość pracowników i ich gotowość do reagowania na zagrożenia.

Znaczenie kultury bezpieczeństwa w firmie

Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji jest niezbędne do skutecznej ochrony danych i systemów. Kultura bezpieczeństwa polega na ciągłym promowaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji . Wdrażanie polityk bezpieczeństwa, regularne audyty oraz wspieranie inicjatyw pracowników w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe dla osiągnięcia tego celu.

Wnioski i rekomendacje

Podsumowując, firmy muszą być świadome najnowszych zagrożeń i stosować odpowiednie środki ochrony. Kluczowe rekomendacje obejmują regularne aktualizacje systemów, inwestowanie w zaawansowane technologie bezpieczeństwa oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników. Zachęcamy do korzystania z rozwiązań oferowanych przez naszą firmę, które zapewniają kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo cybernetyczne to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która wymaga stałej uwagi i adaptacji. Wzrost liczby ataków, rozwój nowych technik ataków i ciągłe zmiany w krajobrazie zagrożeń wymagają od firm proaktywnego podejścia do ochrony swoich zasobów. Regularne aktualizacje, zaawansowane technologie i dobrze przeszkoleni pracownicy są kluczowe w walce z cyberprzestępczością. Wdrażanie najlepszych praktyk i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, takich jak FortiRecon, może znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa i pomóc firmom w skutecznej ochronie przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Udostępnij swoim znajomym