Skip to main content
Bez kategorii

Audyty systemów ochrony danych osobowych

By 1 września 20201 czerwca, 2023No Comments

nFlo wykonuje audyty systemów ochrony danych osobowych.

Pierwszym etapem zwykle jest przeprowadzenie audytu zerowego, czyli zakresu wdrożonego obecnie systemu ochrony danych osobowych w związku z realizacją wytycznych opisanych w rozporządzeniu #RODO.
Celem prac podejmowanych przez nas będzie weryfikacja wskazanych przez Klienta procesów pod kątem zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

W kolejnych krokach wykonujemy działania:

  • Inwentaryzacja zasobów
  • Analiza ryzyka
  • Plan zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Umowy i rejestry