Zarządzanie wydajnością aplikacji Java

Flopsar Suite to rozwiązanie opracowane przez Flopsar Technology.
Za jego pośrednictwem można zarządzać wydajnością aplikacji napisanych w języku Java i uruchamianych na serwerach aplikacji, m.in. Oracle Weblogic Server, Jboss Application Server, Tomcat Application Server, IBM Websphere Application Server, Oracle OC4J.
Dzięki Flopsar Suite® można monitorować złożone aplikacje w środowisku produkcyjnym oraz przewidywać pojawienie się problemów zanim wpłyną one na efekty pracy.

Flopsar Suite monitoruje każdy proces w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Automatycznie rozpoznaje problemy i incydenty. Dostarcza pełną, również graficzną analizę przyczyn powstawania problemów. Umożliwia skuteczne zarządzanie krytycznymi sytuacjami w czasie rzeczywistym.

#flopsar #technologia #analiza