Wycieki danych oraz ataki typu „ransomware”, to największe zagrożenia dla organizacji

W opublikowanym przez firmę IBM raporcie dotyczącym analizy 500 firm z całego świata, które doświadczyły naruszenia danych w roku 2019 możemy przeczytać iż:

• średni całkowity koszt wycieku danych wynosił 3.92 M $,

• średnia wielkość naruszenia danych to 25575 rekordów,

• kosz jednego rekordu to 150 $,

• średni czas zidentyfikowania oraz powstrzymania wycieku wynosi 279 dni,

• najwyższy średni koszt wycieku danych występuje w USA i jest na poziomie 8,19 miliona $,

• najwyższy średni koszt wycieku danych dotyczy branży medycznej i wynosi 6,45 miliona $,

A co więcej?

• Utrata części biznesu jest największym czynnikiem wpływający na ewentualne straty finansowe wynikające z wycieków danych,

• Konsekwencje wycieków danych widoczne przez wiele lat,

• “Cykl życia” naruszenia ochrony danych się wydłuża,

• Wycieki danych wynikają z błędów w aplikacjach, bądź bezpośrednio z błędów ludzkich „nadal kosztują miliony”.,

• Szyfrowanie, zarządzanie ciągłością działania, DevSecOps oraz analiza zagrożeń, to główne czynniki ograniczające straty związane z wyciekiem danych,

• Posiadanie dedykowanych zespołów SOC oraz cykliczne testowanie procedur związanych z bezpieczeństwem pozwoliły ograniczyć straty związane z wyciekiem danych o około 1,2 miliona $.