Wierzymy w rozwiązanie Flopsar Technology

Dlaczego wierzymy w rozwiązanie Flopsar Technology?

– Detekcja awarii
Kilkudziesięciokrotnie skraca czas analizy incydentów i awarii. Ogranicza występowanie problemów i awarii nawet do zera. Dostarcza solidnych argumentów na linii DevOpS, co eliminuje wzajemne oskarżanie.
– Pełna diagnostyka 24/7/365
Monitoruje każdą transakcję i raportuje jej składowe. Na życzenie wraz z prze­twa­rzanymi danymi. Zbiera dane z otoczenia serwera aplikacji (pamięć, pule połączeń) tak aby diagnostyka była jeszcze pełniejsza. Wizualizuje dane w innowacyjny sposób, nie wymagający żadnych nakładów na naukę.
– Zarządzanie wydajnością
Na każdym etapie cyklu życia oprogramowania- w środowisku programistycznym, przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

#oprogramowanie #analiza #diagnostyka #wydajność #monitorowanie #java #APM