Vectra Cognito – najważniejsze cechy

NAJWAŻNIEJSZE CECHY Vectra Cognito:
• Wyszukuje aktywne #zagrożenia w sieci,
• Automatyzuje proces znajdywania zagrożeń i podpowiada jak reagować,
• Stale śledzi zagrożenia we wszystkich fazach ataku,
• Monitoruje cały ruch sieciowy – wewnątrz organizacji i wymianę danych z Internetem,
• Analizuje logi z systemów bezpieczeństwa oraz uwierzytelniania i aplikacji SaaS,
• Obejmuje ochroną wszystkie urządzenia – systemy operacyjne, BYOD i IoT,
• Zabezpiecza infrastrukturę wirtualną i fizyczną,
• Integruje się z wiodącymi rozwiązaniami typu SIEM, firewalla NAC i EDR.

#network #security #vectra #AI #detect #response