Vectra Cognito automatycznie wykrywa zagrożenia

Vectra Cognito priorytetyzuje #zagrożenia, koreluje z kluczowymi zasobami i pokazuje, gdzie konkretnie znajduje się #intruz i co aktualnie robi.

Duża część zagrożeń jest automatycznie wykrywana we wszystkich fazach cyberataku, takich jak na przykład:
• Komunikacja z centrami sterowania oraz ukryte tunele,
• Wewnętrzny rekonesans,
• Rozprzestrzenianie się,
• Nadużycie uprawnień uwierzytelniania,
• Wykradanie danych,
• Wczesne objawy aktywności ransomware,
• Aktywność botnet.

#network #response #security #zagrożenia #vectra #AI