Cybertrendy: cyberataki

Niemal połowa badanych firm w 2019 roku nie zarejestrowała żadnych incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Z odpowiedzi ankietowanych organizacji wynika, że poprzedni rok był najbezpieczniejszy od 3 lat.

W 2019 roku wzrost liczby prób cyberataków zauważyło natomiast 21% przedsiębiorców, ich spadek z kolei zadeklarowało 5% respondentów.
Ponad 7 na 10 organizacji uważa, że liczba zaobserwowanych prób cyberataków pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2018 roku.
Warto zaznaczyć, że największe firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników częściej od pozostałych deklarują wzrost zaobserwowanych prób cyberataków.

#cybertrendy #bezpieczenstwo #trends #security