Cybertrendy: bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

Niemal 2/3 firm jest przekonanych o pozytywnym wpływie usług chmurowych na zapewnienie ciągłości działania procesów biznesowych w organizacji.
Dodatkowo blisko połowa uważa, że dzięki chmurze publicznej podnosi się bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Przeciwnego zdania, które wyraża się przekonaniem, że korzystanie z chmury publicznej obniża bezpieczeństwo poprzez utratę kontroli nad przetwarzanymi danymi jest 23% firm biorących udział w badaniu.
Jednocześnie 16% organizacji uważa, że korzystanie z chmury może zwiększać ryzyko utraty ciągłości procesów biznesowych.

#trends #cybersecurity #cloud #pracawchmurze #bezpieczeństwo #dane