AutomateNOW! narzędzie do automatyzacji

#AutomateNOW! narzędzie InfiniteDATA pozwala na tworzenie, uruchamianie, monitorowanie oraz zarządzanie procesami przetwarzania danych w złożonych środowiskach firmy.

Rozwiązanie, które oferuje ten produkt to:
– Ochrona SLA,
– Proaktywne notyfikacje,
– Możliwości optymalizacyjne,
– Automatyzacja,
– Prostota użytkownika,
– Elastyczne harmonogramowanie zadań,
– Zaawansowana administracja,
– Zcentralizowane monitorowanie procesów,
– Usługi vs. zadania.

#InfiniteDATA #batch #processing #automatyzacja

Produkty powiązane