Audyty TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange (#TISAX), to międzynarodowy standard stosowany w branży #Automotive, definiujący warunki zachowania wymaganego stopnia poufności podczas wymiany informacji z kontrahentami.
TISAX od 2017 r. ustanowił wspólny mechanizm oceny i wymiany audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z VDA ISA.
Od 2018 r. firmy pracujące dla klientów niemieckiej branży motoryzacyjnej, zobowiązane są do posiadania certyfikatu TISAX.

nFlo zapewnia klientom z branży Automotive wdrożenie zintegrowanego systemu OCENY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA AUTOMOTIVE – TISAX.

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu?
• Skuteczna ochrona wzorców prototypów oraz know-how dla branży automotive
• Weryfikacja branżowych kontrahentów zapewniających skuteczną ochronę danych
• Udowodnienie partnerowi biznesowemu określonego standardem VDA ISA należytego bezpieczeństwa informacji
• Ocena weryfikacji poziomu bezpieczeństwa kontrahenta
• Wiarygodność firmy
• Dostosowanie standardu ISO 27001 do branży automotive
• Aktywne zarządzanie ryzykiem dla branży automotive
• Redukcja potencjału strat
• Wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA wśród firm branży.