Alternatywne usługi wsparcia – Rimini Street

Rimini Street jest światowym liderem w świadczeniu alternatywnych usług wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw.
Wspiera #oprogramowanie #Oracle, #SAP, oraz częściowo IBM i Microsoft. Umożliwia korzystanie z ultra-reaktywnego wsparcia, oszczędzając do 90 procent całkowitych kosztów wsparcia i uwalniając fundusze na realizację innowacji.

#Riministreet #wsparcie